wiadomości budowlane

Aktualności SNB

XI Śląskie Forum Nieruchomości

W dniach 2-3 czerwca 2011 r. odbyło się w Katowicach XI Śląskie Forum Nieruchomości. Organizatorem Forum był Ogólnopolski Instytut Nieruchomości, przy współudziale Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami....

20-lecie Korporacji Kominiarzy

W dniu 12 i 13 maja 2011 r. przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń wzięła udział w obchodach 20-lecia Korporacji Kominiarzy Polskich, organizowanych w Izbicku k/Opola. Na zaproszenie Korporacji Główny ekspert SNB zaprezentuje przedstawicielom Korporacji oraz zaproszonym gościom, w tym przedstawicielom Stowarzyszenia Kominy Polskie, koncepcję powstającej z inicjatywy SNB nowej Platformy...

Rozpoczynamy prekonsultacje !

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ujednoliconymi Warunkami Technicznymi, które umieściliśmy na stronie www.prekonsultacje.pl. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi i wnioski dotyczące konieczności wykonania zmian w tych przepisach, prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza znajdującego się na tej stronie w celu formalnego zgłoszenia swojej propozycji do dalszego opracowania przez SNB. Od 7...

SNB powołane do życia !

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom spotkania założycielskiego z 12.10.2010 za zaangażowanie i wnikliwe uwagi oraz za skuteczne przeprowadzenie procedury powołania do życia Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. W spotkaniu wzięło udział 17 osób oraz 3 przez pełnomocnictwa, co pozwoliło przekroczyć 15 osobowy próg niezbędny do powołania stowarzyszenia. Podczas spotkania...

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

W wyniku ostatnich konsultacji postanowiliśmy skrócić i jednocześnie poszerzyć zakres dzialania naszego Stowarzyszenia. Zamiast eksponować "nowoczesne wyposażenie techniczne" w nazwie, postanowiliśmy objąć swoim zainteresowaniem zarówno wyposażenie jak i konstrukcję czy powłokę budynku oraz pod jednym hasłem zmieścić wszystkie procesy : projektowanie, dostawy materiałów i...

Konsultacje

W drugiej połowie 2009 roku przeprowadzono wstępne, nieoficjalne konsultacje wśród środowisk naukowych, przemysłowych i ustawodawczych. Inicjatywa SNWTB został przyjęta z zainteresowaniem. Wszystkim osobom dziękujemy za poświęcony czas i energię.

Projekt statutu

W czerwcu 2009 opacowano kompleksowy projekt statutu SNWTB obejumujący strukturę Stowarzyszenia, zasady jego działania oraz główne cele jakie członkowie naszej organizacji powinni sobie postawić. Pierwsza wersja statutu została opublikowana w celu dalszych konsultacji.

Strona internetowa SNWTB

Na rzecz SNWTB zostały zarejestrowane domeny snwtb.pl oraz nowoczesnebudynki.pl. Przygotowana została wizualizacja logotypu SNWTB oraz papier firmowy. Strona internetowa Stowarzyszenia w obecnej zamkniętej formule służy jedynie do wymiany informacji pomiędzy osobami zainteresowanymi w organizacji SNWTB.

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 241 -250