działania SNB

aplikacje SNB

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, dla zapewnienia wszystkim uczestnikom procesu budowlanego swobodnego dostępu do przepisów, przygotowało pierwszą polska aplikację WT budynków, na smartfony i tablety, zawierającą czytelny tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Darmowa aplikacja jest aktualizowana na bieżąco tuż po dacie publikacji nowelizacji przepisów. Tekst jednolity jest zredagowany zgodnie z techniką legislacyjną - zawiera przepisy z datami wejścia w życie kolejnych zmian.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie wyrażone przez użytkowników WT budynków Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przygotowało również darmowe aplikacje zawierające tekst jednolity ustawy Prawo budowlane oraz tekst jednolity w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zapraszamy użytkowników do recenzji aplikacji, chętnie słuchamy nowych potrzeb i uwag w celu rozwoju i ulepszania wszystkich trzech produktów.

WT budynków

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w trzech wersjach:

WT2018: stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.

WT2013: WT po nowelizacji z 5 lipca 2013 r. – stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.

WT2012: WT po nowelizacji z 6 listopada 2012 r. – stan prawny na dzień 23 lutego 2013 r.

W celu ułatwienia korzystania z tekstu jednolitego, w spisie treści WT2013 i WT2018 wprowadzone zostały informacje o nowych brzmieniach przepisów w danym dziale/rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały oznaczone w tekście czerwoną (WT2013) lub zieloną (WT2018) czcionką.

Prawo budowlane

Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku w trzech wersjach:

PB2013: stan prawny na dzień 31 grudnia 2013 r.;

PB2014: stan prawny na dzień 31 grudnia 2014r. + przepisy wchodzące w życie 9 marca 2015 na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej;

PB2015: stan prawny na dzień 28 czerwca 2015;

PB2016: stan prawny na dzień 2 września 2016;

PB2017: przepisy wprowadzone w roku 2017.

W celu ułatwienia korzystania z tekstu jednolitego, w spisie treści PB 2014, 2015, 2016 i 2017 wprowadzona została informacja o nowych brzmieniach przepisów w danym rozdziale. Dodatkowo nowe przepisy zostały oznaczone w tekście kolorowymi czcionkami.

ZF Projekt Budowlany

Aplikacja zawiera tekst jednolity w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego uwzględniający:

  • przepisy obowiązujące od 29 kwietnia 2012 r.
  • nowelizację, która weszła w życie 3 października 2013 r.
Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas