wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do projektu zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Pani Anny Korneckiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie R,PiT przedstawiło w piśmie z dnia 26 czerwca 2021 r. stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Stanowisko SNB do projektu ustawy ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Pani Anny Korneckiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie R,PiT przedstawiło w piśmie z dnia18 czerwca 2021 r. stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko SNB do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Pani Anny Korneckiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie R,PiT przedstawiło w piśmie z dnia 10 czerwca 2021 r. stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

Stanowisko SNB do propozycji włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Pani Ewy Flaszyńskiej Dyrektora Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju,PiT przedstawiło w pismie z dnia 26 kwietnia 2021 r. stanowisko dotyczące propozycji włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie efektywnych systemów wentylacyjnych, w tym wentylacji przeciwpożarowej".

Stanowisko SNB do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Pani Anny Korneckiej Podsekretarza Stanu w MR,PiT przedstawiło w piśmie z dnia 18 kwietnia 2021 r. stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach.

Stanowisko SNB do projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło w piśmie z dnia 30 grudnia 2020 r. stanowisko do konsultowanego publicznie projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Stanowisko SNB do projektu rozporządzenia MZ w sprawie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczka, przy piśmie z dnia 16 listopada 2020 r. przekazało uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w...

Uwagi do projektu rozporządzenia MR,PiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi, na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Roberta Tomanka , przekazało przy piśmie z dnia 17 października 2020 r. uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządznie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uwagi do projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Roberta Nowickiego, przekazało przy piśmie z dnia 18 czerwca 2020 r. uwagi do projektu nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

liczba artykułów: 246, wyświetlane artykuły: 1 -10