konwent

IV Konwent SNB

CZWARTY KONWENT SNB
automatyka budynkowa | redukcja zużycia wody przeznaczonej do spożycia | technika kominowa, zabezpieczenia na dachach

W dniu 15 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zorganizowało IV Konwent poświęcony warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konferencja została zorganizowana – podobnie jak w latach ubiegłych – w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. Wiodącą tematyką tegorocznego Konwentu były kluczowe dla użytkowników budynków zagadnienia racjonalizacji ich użytkowania.

W konferencji oprócz ekspertów SNB uczestniczyło ok. 190 osób – reprezentantów procesu inwestycyjnego: projektanci i wykonawcy, kierownicy budów, nadzór budowlany, inwestorzy – w tym deweloperzy, zarządcy budynków, producenci wyrobów budowlanych, środowisko naukowo- badawcze i akademickie. Celem spotkania było przedstawienie, na tle dokonań prowadzonej dyskusji eksperckiej, stanowiska do aktualnych warunków technicznych dla budynków oraz kierunków zmian wynikających z potrzeby implementacji najnowszych dyrektyw unijnych, w tym także Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz.Urz.UE L156 z 19.06.2018, str. 75).

pokaż pełną relację z Konwentu

Dziękujemy firmom, które wsparły Konwent

 • AERECO Wentylacja
  Sp. z o.o.

  branża

  wentylacja

 • Corab Sp. z o.o.

 • GMV POLSKA Sp. z o.o.

  branża

  urządzenia dźwigowe

 • Garo Polska Sp. z o.o.

 • Leier Polska S.A.

 • Schiedel Sp. z o.o.

  branża

  systemy kominowe

 • VELUX Polska Sp. z o.o.

  branża

  okna dachowe

 • Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o.

  branża

  ceramika budowlana

 • innogy Polska S.A.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas