stowarzyszenie

historia SNB

2016 styczeń I Konwent SNB
 
2015 grudzień nowa strona internetowa www.snb.org.pl
2015 wrzesień przekazanie do Ministerstwa Gospodarki stanowiska w sprawie projektu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
2015 wrzesień publikacja aplikacji mobilnej ZF Projekt Budowlany
2015 czerwiec piąte Walne Zebranie Członków SNB
2015 luty publikacja aplikacji mobilnej Prawo Budowlane
 
2014 listopad przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju stanowiska w sprawie projektu Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii
2014 październik udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz aktów wykonawczych, przekazanie stanowisk
2014 sierpień rozpoczęcie przygotowań do uruchomienia aplikacji mobilnej PB i ZF
2014 lipiec przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju stanowiska w spawie projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
2014 czerwiec czwarte Walne Zebranie Członków SNB
2014 luty przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju stanowiska w sprawie projektu zmian dot. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
 
2013 wrzesień uruchomienie strony internetowej o aplikacjach mobilnych SNB
2013 lipiec uruchomienie strony internetowej magazynu Warunki Techniczne.PL
2013 czerwiec trzecie Walne Zebranie Członków SNB
2013 czerwiec publikacja aplikacji mobilnej WT Budynków
2013 maj pierwsze wydanie magazynu eksperckiego Warunki Techniczne.PL
 
2012 październik przekazanie do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej eksperckiej propozycji zmian Warunków Technicznych dla budynków wraz z uzasadnieniem (I etap)
2012 luty drugie Walne Zebranie Członków SNB
2012 styczeń uruchomienie kontekstowej wyszukiwarki treści w ujednoliconym tekście Warunków Technicznych
 
2011 październik rozpoczęcie procesu prekonsultacji wspartego przez nową platformę www.warunkitechniczne.pl
2011 czerwiec pierwsze Walne Zebranie Członków SNB
2011 maj udostępnienie pierwszego ujednoliconego tekstu rozporządzenia Warunki Techniczne w pdf
2011 maj formalna rejestracja SNB
2011 maj uruchomienie oficjalnej strony internetowej SNB www.snb.org.pl
2011 marzec uruchomienie strony www.prekonsultacje.pl
2011 luty uruchomienie forum dyskusyjnego dla członków SNB
 
2010 grudzień spotkanie założycielskie - powołanie do życia SNB
2010 listopad spotkanie organizacyjne osób pragnących zostać członkami założycielami SNB
2010 kwiecień spotkania informacyjne na temat celów SNB
 
2009 listopad konsultacje środowiskowe inicjatywy SNB
2009 czerwiec pierwsza wersja statutu SNB
2009 maj uruchomienie strony internetowej dla osób zainteresowanych inicjatywą SNB
2009 kwiecień inicjatywa powołania do życia Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki [SNB]