wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Bouygues Immobilier Polska nowym członkiem wspierającym SNB!

Bouygues Immobilier Polska jest od początku 2014 r. nowym członkiem wspierającym SNB. Bezpośrednia obecność jednego z wiodących polskich deweloperów umożliwi pełniejszą dyskusję na temat praktycznych problemów ze stosowaniem obowiązujących warunków technicznych dla budynków i kierunków ich zmian. Przystąpienie Bouygues Immobilier Polska jest także...

Konsultacje społeczne projektu nowego rozporządzenia ws. warunków technicznych dla morskich budowli hydrotechnicznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło konsultacje społeczne ws. projektu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Projekt ten zastąpiłby obowiązujące rozporządzenie z 1998 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 101, poz. 645). Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało uwagi do projektu.

Spotkanie Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji

Główny Ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, bierze udział w spotkaniu Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji w dn. 4 grudnia 2013 r. w charakterze eksperta zewnętrznego.

Uzupełniające stanowisko eksperckie do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zorganizowało w dn. 5 listopada 2013 r. dodatkowe spotkanie zainteresowanych ekspertów ws. projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki...

Konsultacje społeczne projektu tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przekazała organizacjom branżowym do konsultacji społecznych projekt tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Wykorzystując mechanizm prekonsultacji, SNB zorganizowało w dn. 5 listopada 2013 r. spotkanie zainteresowanych ekspertów, w celu przedyskutowania i skoordynowania stanowisk. W wyniku tej dyskusji uzgodniona została opinia, przekazana...

Eksperci o projekcie tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

SNB zorganizowało w dn. 12 września 2013 r. spotkanie zainteresowanych ekspertów branżowych dotyczące projektu tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (wersja I.). Dyskutowane były kwestie bezpośrednio związane z Warunkami technicznymi dla budynków. Wynikiem spotkania było przekazanie pisma do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Nowa grupa ekspercka!

SNB uruchamia nową Grupę Roboczą (GR7) "Środowisko i zasoby naturalne". Pierwsze spotkanie ekspertów planowane jest na 27 sierpnia 2013 r. i będzie poświęcone przedyskutowaniu działań Grupy w zakresie pełnego uwzględnienia w przepisach WT wymagania podstawowego nr 7 "zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych".

Stanowisko ekspertów do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało w dn. 9 lipca 2013 r. projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, w wersji przekazanej do konsultacji...

SNB na Konferencji Stowarzyszenia Polskich Energetyków o. w Wwie

Główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, uczestniczyła w 47. Konferencji Stowarzyszenia Polskich Energetyków o. w Wwie pt. "Inżynieria elektryczna i energetyczna - projektowanie, budowa, eksploatacja. Ochrona przeciwpożarowa", organizowanej w dn. 7-6 czerwca 2013 r. w Łochowie. Przedstawiona prezentacja dotyczyła rozszerzonych propozycji eksperckiej implementacji zmian...

SNB szkoli zarządców nieruchomości

SNB uczestniczyło w konferencji szkoleniowej pt. "Energooszczędne zarządzanie i eksploatacja nieruchomości", organizowanej przez Ogólnopolski Instytut Nieruchomości w dn. 15 marca 2013 r. w Katowicach. Główny Ekspert Stowarzyszenia, p. Anna Sas-Micuń, omówiła propozycje MTBiGM w zakresie zmian wymagań zawartych w Warunkach technicznych dla budynków w związku z...

liczba artykułów: 245, wyświetlane artykuły: 191 -200