wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Dodatkowe stanowisko eksperckie do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Po spotkaniu w dn. 10 lutego 2014 r. poświęconym omówieniu projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej z grudnia 2013 r., SNB na bazie stanowisk ekspertów opracowało dodatkowe uwagi i przekazało do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Wcześniejsze informacje na temat projektu. Została opublikowana nowa wersja projektu rozporządzenia z dnia...

SNB na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2014

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki było obecne na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2014, odbywające się w dn. 5-6 marca w Warszawie. Na naszym stoisku można było pobrać m.in. nowy [4] numer pisma "Warunki Techniczne.PL", w którym dużym tematem jest bezpieczeństwo pożarowe budynków. Ponadto p. Anna Sas-Micuń, główny ekspert SNB, przedstawiła w części...

Gdzie w 2013 r. szerzyliśmy wiedzę?

Informacja nt. działań SNB, propozycje ekspertów Grup Roboczych oraz komentarz do zmian przepisów techniczno-budowlanych ukazały się w 2013 r. w następujących pismach branżowych i materiałach: Materiały seminaryjne Elektro Info: - 47. Konferencja SPE/o. Warszawa: „Zmiana wymagań rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i...

Bouygues Immobilier Polska nowym członkiem wspierającym SNB!

Bouygues Immobilier Polska jest od początku 2014 r. nowym członkiem wspierającym SNB. Bezpośrednia obecność jednego z wiodących polskich deweloperów umożliwi pełniejszą dyskusję na temat praktycznych problemów ze stosowaniem obowiązujących warunków technicznych dla budynków i kierunków ich zmian. Przystąpienie Bouygues Immobilier Polska jest także...

Konsultacje społeczne projektu nowego rozporządzenia ws. warunków technicznych dla morskich budowli hydrotechnicznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło konsultacje społeczne ws. projektu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Projekt ten zastąpiłby obowiązujące rozporządzenie z 1998 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 101, poz. 645). Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przekazało uwagi do projektu.

Spotkanie Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji

Główny Ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, bierze udział w spotkaniu Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji w dn. 4 grudnia 2013 r. w charakterze eksperta zewnętrznego.

Uzupełniające stanowisko eksperckie do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zorganizowało w dn. 5 listopada 2013 r. dodatkowe spotkanie zainteresowanych ekspertów ws. projektu rozporządzenia MTBiGM w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki...

Konsultacje społeczne projektu tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przekazała organizacjom branżowym do konsultacji społecznych projekt tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Wykorzystując mechanizm prekonsultacji, SNB zorganizowało w dn. 5 listopada 2013 r. spotkanie zainteresowanych ekspertów, w celu przedyskutowania i skoordynowania stanowisk. W wyniku tej dyskusji uzgodniona została opinia, przekazana...

Eksperci o projekcie tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

SNB zorganizowało w dn. 12 września 2013 r. spotkanie zainteresowanych ekspertów branżowych dotyczące projektu tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (wersja I.). Dyskutowane były kwestie bezpośrednio związane z Warunkami technicznymi dla budynków. Wynikiem spotkania było przekazanie pisma do Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.

Nowa grupa ekspercka!

SNB uruchamia nową Grupę Roboczą (GR7) "Środowisko i zasoby naturalne". Pierwsze spotkanie ekspertów planowane jest na 27 sierpnia 2013 r. i będzie poświęcone przedyskutowaniu działań Grupy w zakresie pełnego uwzględnienia w przepisach WT wymagania podstawowego nr 7 "zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych".

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 191 -200