Grupy Robocze

przewodniczący GR

Przewodniczący Grup Roboczych kierują pracą eksperckich grup roboczych w oparciu o zasady ustalone regulaminem. Inicjują zakres tematyczny dyskusji eksperckiej oraz dbają o jej właściwy poziom merytoryczny i zachowanie obiektywizmu. Podział prac eksperckich na bloki tematyczne, wynikający z ustalonego układu grup roboczych ma z założenia charakter dynamiczny. W zależności od potrzeb dyskusji możliwe jest na każdym jej etapie zwiększenie liczby grup roboczych oraz zespołów zadaniowych w ich ramach, a także międzygrupowych.

GRUPA

GR 1

Działa od:
2011-11-03

mgr inż. arch. Danuta Strembicka

Zagospodarowanie Działki Budowlanej

Zagospodarowanie Działki Budowlanej

Architekt-urbanista z 50-letnią praktyką zawodową, m.in. w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Główny projektant licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przez wiele lat piastowała stanowiska Sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów.

GRUPA

GR 2

Działa od:
2011-10-26

mgr inż. Krzysztof Cichowski

Wyposażenie Techniczne Budynków

Wyposażenie Techniczne Budynków

Główny specjalista ds. technicznych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Związany z branżą spółdzielczości mieszkaniowej od 1978 roku, wcześniej pracował m.in. w budownictwie kolejowym. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat różnych zagadnień prawno-technicznych, publikowanych w czasopismach kierowanych do zarządców nieruchomości, a także współautor kilku poradników z tej dziedziny.

GRUPA

GR 3

Działa od:
2011-11-04

Witold Strzelecki

Bezpieczeństwo Konstrukcji i Użytkowania

Bezpieczeństwo Konstrukcji i Użytkowania

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych "Polalarm". Jest właścicielem firmy TOTUS Secure, specjalizującej się m.in. w audytach bezpieczeństwa, analizie zagrożeń, ocenie ryzyka oraz usługach doradczych z zakresu tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa. Razem ze swoimi zespołami tworzy koncepcje zabezpieczenia i ochrony, a także opracowuje standardy bezpieczeństwa oraz przygotowuje dokumenty składające się na pełną politykę bezpieczeństwa organizacji.<br> Jest projektantem i rzeczoznawcą systemów alarmowych. Uzyskał świadectwo oficera ochrony statku oraz świadectwo oficera ochrony obiektów portowych, świadectwo oficera ochrony armatora. Działa w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych, Komitecie Naukowo-Technicznego FSNT-NOT ds. Wspólnoty Europejskiej oraz Komitecie Technicznym PKN Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu. Ukończył studia na Wydziale Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

GRUPA

GR 4

Działa od:
2011-10-19

dr inż. Dariusz Ratajczak

Bezpieczeństwo Pożarowe

Bezpieczeństwo Pożarowe

Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika "Ochrona Przeciwpożarowa", wydawanego przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Od wielu lat aktywnie uczestniczył w tworzeniu przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych oraz wykładał w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przedmiot "Bezpieczeństwo pożarowe budynków". W latach 1992-2007 był Dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

GRUPA

GR 7

Działa od:
2013-08-27

dr inż. arch. Marta Promińska

Środowisko i zasoby naturalne

Środowisko i zasoby naturalne

Architekt, LEED Green Associate. Pracuje w firmie Strabag Sp z o.o. na stanowisku Dyrektora d.s. Koordynacji Projektowej i Zielonego Budownictwa.

GRUPA

GR 8

Działa od:
2015-07-06

mgr inż. Lech Misiewicz

Ochrona Przed Hałasem i Drganiami

Ochrona Przed Hałasem i Drganiami

Dyrektor do spraw zastosowania i rozwoju produktu w firmie SOLBET. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność mosty i budowle podziemne (1980). Od 1993 w związany z przemysłem materiałów budowlanych. Pracując w zarządach firm (YTONG Polska, Grupa SILKATY) z sukcesem wprowadził na polski rynek, a następnie przez wiele lat zarządzał czołowymi markami w branżach betonu komórkowego i silikatów. Dużą wagę przykłada do współpracy ze środowiskiem naukowym przy rozwoju produktów i technologii ich zastosowania, a także przy poszerzaniu wiedzy oraz szkoleniach projektantów i wykonawców. Aktywnie uczestniczy w pracach komitetów technicznych europejskich stowarzyszeń: wcześniej silikatów (ECSPA), a obecnie betonu komórkowego (EAACA) - jako przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Betonów. Działa w kilku komitetach technicznych PKN. Prowadzi szkolenia, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu konstrukcji murowych oraz projektowania i wykonywania budynków w sposób zapewniający jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych w przepisach prawnych.
Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas