wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB na uroczystości Korporacji Kominiarzy Polskich

Główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, wzięła udział w XVI Ogólnopolskim Święcie Korporacji Kominiarzy Polskich w dn. 24-25 maja w Ustroniu. Korporacja Kominiarzy Polskich jest jedną z organizacji współpracujących z SNB, a jej eksperci aktywnie uczestniczą w pracach Grup Roboczych opracowujących środowiskową propozycję zmian Warunków Technicznych dla...

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej swoje stanowisko do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało pisemne zaproszenie do zgłoszenia swoich uwag i propozycji zmian wraz z uzasadnieniem.

SNB na II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji

SNB weźmie udział w II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji p.n. „Najnowsze kierunki zastosowania zarządzania bezpieczeństwem w praktyce” w dn. 24 kwietnia 2012 r. Wydarzenie jest organizowane w drugim dniu Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń „SECUREX 2012” w Poznaniu. Stowarzyszenie przedstawi prezentację „Rola zarządzania...

SNB na CEPŸŸ Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości

W dniach 17-18.04.2012 w Warszawie w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Gromada odbędzie się CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości – konferencja z towarzyszącą wystawą. Główne tematy to budownictwo energooszczędne, budynki inteligentne i modernizacja istniejących już budynków i zabytków. SNB przedstawi w drugim dniu konferencji wyniki...

SNB w konsultacjach projektu rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Termin zakończenia nadsyłania uwag ustalono na 15 marca 2012 r. W ramach konsultacji środowiskowych projektu, SNB zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do w/w nowelizacji, a następnie uczestniczyło w konferencji...

SNB na Forum Wentylacja

SNB było obecne na Forum Wentylacja, organizowanym w dn. 21-22 marca 2012 r. przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. W części seminaryjnej 22 marca SNB przedstawiło propozycje zmian przepisów techniczno-budowlanych w obszarze wentylacji, dyskutowane wśród ekspertów Grup Roboczych. Grupy Robocze zostały ustaniowione na potrzeby eksperckiej weryfikacji przepisów...

Udział SNB w Forum Termomodernizacja 2012

SNB wzięło udział "XII Forum Termomodernizacja 2012. Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej - Finanse - Prawo – Ryzyko”, organizowanym 6 marca 2012 r. przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Stowarzyszenie przedstawiło na Forum prezentację nt. środowiskowej platformy na rzecz poprawy przepisów w budownictwe oraz omówiło propozycje zmian...

SNB w Wiadomościach Projektanta Budownictwa

W styczniowym numerze "Wiadomości Projektanta Budownictwa" (miesięcznik Izby Projektowania Budowlanego) znalazł się artykuł p. Anny Sas-Micuń, głównego eksperta SNB, podsumowujący pierwszy etap prac poszczególnych Grup Roboczych. Przedstawione zostały również najważniejsze wnioski z dotychczasowej dyskusji eksperckiej, która toczy się przy wsparciu...

Walne Zebranie Członków SNB

W dniu 22 lutego 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SNB. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu SNB oraz sprawozdanie finansowe za 2011 r. i udzielili absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto podjęta została uchwała w sprawie budżetu SNB i wysokości składek członków zwyczajnych i wspierających w 2012 r....

SNB na I Europejskim Forum Normalizacyjnym

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji organizuje w dn. 1 lutego 2012 r. pod patronatem Prezesa NOT i Prezesa PKN I Europejskie Forum Normalizacji "Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa". Wśród ośmiu referatów Forum znajduje się prezentacja SNB pt. "Bezpieczeństwo budowlane w normalizacji jako czynnik nowoczesności budownictwa".

liczba artykułów: 245, wyświetlane artykuły: 211 -220