wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Udział SNB w cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości IGN

Główny Ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, weźmie udział w cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości organizowanym przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami. SNB przedstawi podczas seminariów prezentację: "Proponowane przez środowisko zmiany przepisów techniczno-budowlanych – bezpieczeństwo, higiena i zdrowie. Racjonalizacja wykorzystania terenów pod...

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej

SNB w dn. 27 czerwca 2012 r. wzięło udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, powołanego na początku 2012 r. Podstawowym celem Zespołu jest działanie na rzecz tworzenia warunków legislacyjnych dla dobrej polityki miejskiej. Celem spotkania było wysłuchanie przez członków Parlamentarnego Zespołu oraz przedstawicieli Kongresu Ruchów Miejskich...

Informacja o SNB w najnowszym numerze "Inteligentny Budynek"

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki informuje o pracach ekspertów i prezentuje koncepcję swojego działania w pismach branżowych. W najnowszym numerze "Inteligentny Budynek" (3/2012) piszemy o Mechanizmie Prekonsultacji i znaczeniu eksperckiej współpracy międzybranżowej w kontekści dyskusji dot. rozwoju przepisów Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

SNB na uroczystości Korporacji Kominiarzy Polskich

Główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, wzięła udział w XVI Ogólnopolskim Święcie Korporacji Kominiarzy Polskich w dn. 24-25 maja w Ustroniu. Korporacja Kominiarzy Polskich jest jedną z organizacji współpracujących z SNB, a jej eksperci aktywnie uczestniczą w pracach Grup Roboczych opracowujących środowiskową propozycję zmian Warunków Technicznych dla...

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej swoje stanowisko do projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało pisemne zaproszenie do zgłoszenia swoich uwag i propozycji zmian wraz z uzasadnieniem.

SNB na II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji

SNB weźmie udział w II Konferencji Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektów i Informacji p.n. „Najnowsze kierunki zastosowania zarządzania bezpieczeństwem w praktyce” w dn. 24 kwietnia 2012 r. Wydarzenie jest organizowane w drugim dniu Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń „SECUREX 2012” w Poznaniu. Stowarzyszenie przedstawi prezentację „Rola zarządzania...

SNB na CEPŸŸ Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości

W dniach 17-18.04.2012 w Warszawie w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Gromada odbędzie się CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości – konferencja z towarzyszącą wystawą. Główne tematy to budownictwo energooszczędne, budynki inteligentne i modernizacja istniejących już budynków i zabytków. SNB przedstawi w drugim dniu konferencji wyniki...

SNB w konsultacjach projektu rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Trwają uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Termin zakończenia nadsyłania uwag ustalono na 15 marca 2012 r. W ramach konsultacji środowiskowych projektu, SNB zostało zaproszone do zgłoszenia uwag do w/w nowelizacji, a następnie uczestniczyło w konferencji...

SNB na Forum Wentylacja

SNB było obecne na Forum Wentylacja, organizowanym w dn. 21-22 marca 2012 r. przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. W części seminaryjnej 22 marca SNB przedstawiło propozycje zmian przepisów techniczno-budowlanych w obszarze wentylacji, dyskutowane wśród ekspertów Grup Roboczych. Grupy Robocze zostały ustaniowione na potrzeby eksperckiej weryfikacji przepisów...

Udział SNB w Forum Termomodernizacja 2012

SNB wzięło udział "XII Forum Termomodernizacja 2012. Systemy wsparcia inwestycji efektywności energetycznej - Finanse - Prawo – Ryzyko”, organizowanym 6 marca 2012 r. przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Stowarzyszenie przedstawiło na Forum prezentację nt. środowiskowej platformy na rzecz poprawy przepisów w budownictwe oraz omówiło propozycje zmian...

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 211 -220