wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2013

SNB uczestniczyło w Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2013, organizowanym w dn. 5-6 marca 2013 r. przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. W sesji seminaryjnej p. Anna Sas-Micuń, Główny Ekspert Stowarzyszenia, omówiła główne kierunki projektowanych zmian Warunków technicznych dla budynków dotyczące problematyki efektywności energetycznej budynków. Ponadto w...

Energetyczny Mix Przyszłości

SNB uczestniczyło w inauguracji kampanii promocyjnej "Danish Sustainable Living 2013", organizowanej w dn. 28 lutego przez Ambasadę Królestwa Danii w Polsce. Podczas spotkania zostały zaprezentowane duńskie priorytety polityczne w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na rok 2013 w świetle konferencji klimatycznej COP 19.

Stanowisko eksperckie do projektów rozporządzeń wdrażających Dyrektywę 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej budynków

SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stanowisko eksperckie do konsultowanych społecznie projektów rozporządzeń: (1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,...

Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa

SNB uczestniczyło 15 lutego 2013 r. w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w ramach cyklu „Debaty pod Kopułą” - „Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa”. W debacie udział wzięli: wicepremier i minister gospodarki – p. Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w KPRM – p. Adam Jasser oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji...

SNB na światowej konferencji IBTMM 2013

W październiku (16-18.10) 2013 r. odbędzie się 1. Światowa Multikonferencja na temat technologii inteligentnego budynku i zarządzania multimediami (IBTMM 2013), obejmująca następujące wydarzenia: 7th Congress on Intelligent Building Systems – InBuS 2013 10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design - NBTAD 2013 1st Integrated Multimedia...

SNB na uroczystości XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem

16 listopada 2012 r. miała miejsce uroczystość XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM", podczas której p. Annie Sas-Micuń (Główny Ekspert SNB) zostało nadane członkostwo honorowe Stowarzyszenia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i...

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

SNB przekazało stanowisko w odpowiedzi na konsultacje społeczne Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi ogólne Proponuje się uwzględnienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji...

Udział SNB w cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości IGN

Główny Ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, weźmie udział w cyklu Seminariów Rynku Nieruchomości organizowanym przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami. SNB przedstawi podczas seminariów prezentację: "Proponowane przez środowisko zmiany przepisów techniczno-budowlanych – bezpieczeństwo, higiena i zdrowie. Racjonalizacja wykorzystania terenów pod...

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej

SNB w dn. 27 czerwca 2012 r. wzięło udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, powołanego na początku 2012 r. Podstawowym celem Zespołu jest działanie na rzecz tworzenia warunków legislacyjnych dla dobrej polityki miejskiej. Celem spotkania było wysłuchanie przez członków Parlamentarnego Zespołu oraz przedstawicieli Kongresu Ruchów Miejskich...

Informacja o SNB w najnowszym numerze "Inteligentny Budynek"

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki informuje o pracach ekspertów i prezentuje koncepcję swojego działania w pismach branżowych. W najnowszym numerze "Inteligentny Budynek" (3/2012) piszemy o Mechanizmie Prekonsultacji i znaczeniu eksperckiej współpracy międzybranżowej w kontekści dyskusji dot. rozwoju przepisów Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...

liczba artykułów: 245, wyświetlane artykuły: 201 -210