wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko ekspertów do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki otrzymało w dn. 9 lipca 2013 r. projekt rozporządzenia MTBiGM w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, w wersji przekazanej do konsultacji...

SNB na Konferencji Stowarzyszenia Polskich Energetyków o. w Wwie

Główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, uczestniczyła w 47. Konferencji Stowarzyszenia Polskich Energetyków o. w Wwie pt. "Inżynieria elektryczna i energetyczna - projektowanie, budowa, eksploatacja. Ochrona przeciwpożarowa", organizowanej w dn. 7-6 czerwca 2013 r. w Łochowie. Przedstawiona prezentacja dotyczyła rozszerzonych propozycji eksperckiej implementacji zmian...

SNB szkoli zarządców nieruchomości

SNB uczestniczyło w konferencji szkoleniowej pt. "Energooszczędne zarządzanie i eksploatacja nieruchomości", organizowanej przez Ogólnopolski Instytut Nieruchomości w dn. 15 marca 2013 r. w Katowicach. Główny Ekspert Stowarzyszenia, p. Anna Sas-Micuń, omówiła propozycje MTBiGM w zakresie zmian wymagań zawartych w Warunkach technicznych dla budynków w związku z...

SNB na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2013

SNB uczestniczyło w Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2013, organizowanym w dn. 5-6 marca 2013 r. przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. W sesji seminaryjnej p. Anna Sas-Micuń, Główny Ekspert Stowarzyszenia, omówiła główne kierunki projektowanych zmian Warunków technicznych dla budynków dotyczące problematyki efektywności energetycznej budynków. Ponadto w...

Energetyczny Mix Przyszłości

SNB uczestniczyło w inauguracji kampanii promocyjnej "Danish Sustainable Living 2013", organizowanej w dn. 28 lutego przez Ambasadę Królestwa Danii w Polsce. Podczas spotkania zostały zaprezentowane duńskie priorytety polityczne w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na rok 2013 w świetle konferencji klimatycznej COP 19.

Stanowisko eksperckie do projektów rozporządzeń wdrażających Dyrektywę 2010/31/UE ws. charakterystyki energetycznej budynków

SNB przekazało do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stanowisko eksperckie do konsultowanych społecznie projektów rozporządzeń: (1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,...

Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa

SNB uczestniczyło 15 lutego 2013 r. w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki w ramach cyklu „Debaty pod Kopułą” - „Konsultacje publiczne w procesie ciągłego doskonalenia prawa”. W debacie udział wzięli: wicepremier i minister gospodarki – p. Janusz Piechociński, podsekretarz stanu w KPRM – p. Adam Jasser oraz prezes Rządowego Centrum Legislacji...

SNB na światowej konferencji IBTMM 2013

W październiku (16-18.10) 2013 r. odbędzie się 1. Światowa Multikonferencja na temat technologii inteligentnego budynku i zarządzania multimediami (IBTMM 2013), obejmująca następujące wydarzenia: 7th Congress on Intelligent Building Systems – InBuS 2013 10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design - NBTAD 2013 1st Integrated Multimedia...

SNB na uroczystości XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem

16 listopada 2012 r. miała miejsce uroczystość XX-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem "POLALARM", podczas której p. Annie Sas-Micuń (Główny Ekspert SNB) zostało nadane członkostwo honorowe Stowarzyszenia. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i...

Stanowisko SNB do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

SNB przekazało stanowisko w odpowiedzi na konsultacje społeczne Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi ogólne Proponuje się uwzględnienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji...

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 201 -210