wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB w Wiadomościach Projektanta Budownictwa

W styczniowym numerze "Wiadomości Projektanta Budownictwa" (miesięcznik Izby Projektowania Budowlanego) znalazł się artykuł p. Anny Sas-Micuń, głównego eksperta SNB, podsumowujący pierwszy etap prac poszczególnych Grup Roboczych. Przedstawione zostały również najważniejsze wnioski z dotychczasowej dyskusji eksperckiej, która toczy się przy wsparciu...

Walne Zebranie Członków SNB

W dniu 22 lutego 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SNB. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu SNB oraz sprawozdanie finansowe za 2011 r. i udzielili absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto podjęta została uchwała w sprawie budżetu SNB i wysokości składek członków zwyczajnych i wspierających w 2012 r....

SNB na I Europejskim Forum Normalizacyjnym

Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Normalizacji organizuje w dn. 1 lutego 2012 r. pod patronatem Prezesa NOT i Prezesa PKN I Europejskie Forum Normalizacji "Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa". Wśród ośmiu referatów Forum znajduje się prezentacja SNB pt. "Bezpieczeństwo budowlane w normalizacji jako czynnik nowoczesności budownictwa".

Stanowisko SNB ws. projektów rozporządzeń MTBiGM

SNB zostało umieszone na liście podmiotów konsultowanych społecznie w zakresie projektów przepisów w obszarze budownictwa. W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projektami rozporządzeń: w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie ustalania geotechnicznych warunków...

Llentabhallen nowym członkiem wspierającym SNB

Firma Llentabhallen Polska Sp. z o.o. stała się w 2012 roku nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych oraz promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w budownictwie. Oferowany przez firmę system hal stalowych jest znany z wysokiej jakości oraz niskiego...

Schiedel nowym członkiem wspierającym SNB

Firma Schiedel Polska Sp. z o.o. weszła z początkiem 2012 r. do grona członków wspierających SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę systematycznej modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w celu promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w budownictwie. Schiedel jest największym i najnowocześniejszym producentem...

Prace Grup Roboczych w ramach Mechanizmu Prekonsultacji

SNB wdraża koncepcję stworzenia eksperckiej platformy środowiskowej na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania krajowych przepisów techniczno- budowlanych (Mechanizm Prekonsultacji). Jesienią 2011 r. uruchomione zostały następujące Grupy Robocze: GR1 „Zagospodarowanie działki budowlanej”, GR2 „Wyposażenie techniczne budynków”, GR3 „Bezpieczeństwo...

VELUX nowym członkiem wspierającym SNB

Firma VELUX stała się nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w ramach szerokiej dyskusji środowiskowej. VELUX jest jedną z najsilniejszych marek w segmencie materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz. Celem firmy jest “Wskazywać drogę rozwoju...

Wystąpienie przedstawiciela SNB na posiedzeniu Komitetu Technicznego 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków

28 października 2011 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków. W ramach ustalonego programu posiedzenia przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń, główny ekspert SNB, zaprezentowała cele i zadania platformy środowiskowej utworzonej na rzecz modernizacji warunków technicznych dla budynków....

Dörken Delta Folie nowym członkiem wspierającym SNB

Dörken Delta Folie Sp. z o.o stała się nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w ramach szerokiej dyskusji środowiskowej. Firma Dörken, z wiodącą marką DELTA®, posiada czołową pozycję na rynku folii budowlanych. Oferta firmy obejmuje: folie na dachy...

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 221 -230