wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB ws. projektów rozporządzeń MTBiGM

SNB zostało umieszone na liście podmiotów konsultowanych społecznie w zakresie projektów przepisów w obszarze budownictwa. W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projektami rozporządzeń: w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie ustalania geotechnicznych warunków...

Llentabhallen nowym członkiem wspierającym SNB

Firma Llentabhallen Polska Sp. z o.o. stała się w 2012 roku nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych oraz promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w budownictwie. Oferowany przez firmę system hal stalowych jest znany z wysokiej jakości oraz niskiego...

Schiedel nowym członkiem wspierającym SNB

Firma Schiedel Polska Sp. z o.o. weszła z początkiem 2012 r. do grona członków wspierających SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę systematycznej modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w celu promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w budownictwie. Schiedel jest największym i najnowocześniejszym producentem...

Prace Grup Roboczych w ramach Mechanizmu Prekonsultacji

SNB wdraża koncepcję stworzenia eksperckiej platformy środowiskowej na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania krajowych przepisów techniczno- budowlanych (Mechanizm Prekonsultacji). Jesienią 2011 r. uruchomione zostały następujące Grupy Robocze: GR1 „Zagospodarowanie działki budowlanej”, GR2 „Wyposażenie techniczne budynków”, GR3 „Bezpieczeństwo...

VELUX nowym członkiem wspierającym SNB

Firma VELUX stała się nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w ramach szerokiej dyskusji środowiskowej. VELUX jest jedną z najsilniejszych marek w segmencie materiałów budowlanych i wykończenia wnętrz. Celem firmy jest “Wskazywać drogę rozwoju...

Wystąpienie przedstawiciela SNB na posiedzeniu Komitetu Technicznego 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków

28 października 2011 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków. W ramach ustalonego programu posiedzenia przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń, główny ekspert SNB, zaprezentowała cele i zadania platformy środowiskowej utworzonej na rzecz modernizacji warunków technicznych dla budynków....

Dörken Delta Folie nowym członkiem wspierającym SNB

Dörken Delta Folie Sp. z o.o stała się nowym członkiem wspierającym SNB, wyrażając gotowość do aktywnego udziału w rozwoju Stowarzyszenia i uznając potrzebę modernizacji przepisów techniczno-budowlanych w ramach szerokiej dyskusji środowiskowej. Firma Dörken, z wiodącą marką DELTA®, posiada czołową pozycję na rynku folii budowlanych. Oferta firmy obejmuje: folie na dachy...

SNB zawarło porozumienie z KIGEiT

SNB podpisało w dn. 30 września 2011 r. Porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i KIGEiT, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie...

Udział SNB w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011

W dniu 27 września 2011 r. SNB uczestniczyło w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011, organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Porządek spotkania obejmował: nadanie odznaczeń państwowych, odznaczeń resortowych Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” oraz godności Osobowości Roku 2010 w Budownictwie, ogłoszenie wyników XIV edycji konkursu Pracodawca Roku...

SNB zawarło porozumienie z PIGE

SNB podpisało w dn. 16 września 2011 r. w Szczyrku Porozumienie o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i PIGE, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie...

liczba artykułów: 245, wyświetlane artykuły: 221 -230