wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Rozpoczęcie II etapu wdrażania Mechanizmu Prekonsultacji

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki odbyło dotychczas ponad siedemdziesiąt spotkań środowiskowych, które owocują systematycznym zgłaszaniem zainteresowania i poparcia dla rozwoju platformy środowiskowej przez organizacje branżowe. Kontynuując podjęte działania w zakresie realizacji celów statutowych SNB w środowisku budowlanym, Stowarzyszenie przeszło do wdrażania II etapu...

Pierwsze informacje prasowe o SNB

Działalność Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki staje się również widoczna w mediach. W lipcu pisali o nas: czasopismo Kominiarz Polski (3/2011), miesięcznik Elektro Info (6/2011) oraz portal Materiały Budowlane, które przedstawiły istotę powołania SNB. Ponadto miesięcznik Inżynier Budownictwa (07/-8/2011) w słowie wstępnym Redaktora Naczelnego, p. Barbary Mikulicz-Traczyk, zachęca...

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury

W dn. 1 lipca SNB odbyło spotkanie z Panem Krzysztofem Antczakiem, Dyrektorem Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury. Stowarzyszenie przedstawiło założenia swojej działalności, w tym koncepcję Mechanizmu Prekonsultacji. Podkreślony został element otwartej współpracy z organizacjami branżowymi w kontekście oceny obowiązujących Warunków Technicznych...

Spotkanie SNB z Radą Programową Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii

Przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń uczestniczyła w Radzie Programowej Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2011 r. w Łodzi. Anna Sas-Micuń przybliżyła członkom Rady cele i zadania SNB, w tym koncepcję konsolidacji środowiska budowlanego, w ramach nowotworzonej przez SNB platformy współpracy na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania prawa oraz z...

Walne Zebranie Członków SNB

W dniu 3 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SNB. Na spotkaniu podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia wewnętrznych dokumentów organizacyjnych oraz budżetu i wysokości składek członkowskich na 2011 rok. Ponadto omówione zostały bieżące działania w zakresie promocji Stowarzyszenia i rozwoju sieci organizacji współpracujących z SNB. Odniesiono się...

XI Śląskie Forum Nieruchomości

W dniach 2-3 czerwca 2011 r. odbyło się w Katowicach XI Śląskie Forum Nieruchomości. Organizatorem Forum był Ogólnopolski Instytut Nieruchomości, przy współudziale Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami....

20-lecie Korporacji Kominiarzy

W dniu 12 i 13 maja 2011 r. przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń wzięła udział w obchodach 20-lecia Korporacji Kominiarzy Polskich, organizowanych w Izbicku k/Opola. Na zaproszenie Korporacji Główny ekspert SNB zaprezentuje przedstawicielom Korporacji oraz zaproszonym gościom, w tym przedstawicielom Stowarzyszenia Kominy Polskie, koncepcję powstającej z inicjatywy SNB nowej Platformy...

Rozpoczynamy prekonsultacje !

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ujednoliconymi Warunkami Technicznymi, które umieściliśmy na stronie www.prekonsultacje.pl. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi i wnioski dotyczące konieczności wykonania zmian w tych przepisach, prosimy o wypełnienie interaktywnego formularza znajdującego się na tej stronie w celu formalnego zgłoszenia swojej propozycji do dalszego opracowania przez SNB. Od 7...

SNB powołane do życia !

Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom spotkania założycielskiego z 12.10.2010 za zaangażowanie i wnikliwe uwagi oraz za skuteczne przeprowadzenie procedury powołania do życia Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki. W spotkaniu wzięło udział 17 osób oraz 3 przez pełnomocnictwa, co pozwoliło przekroczyć 15 osobowy próg niezbędny do powołania stowarzyszenia. Podczas spotkania...

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

W wyniku ostatnich konsultacji postanowiliśmy skrócić i jednocześnie poszerzyć zakres dzialania naszego Stowarzyszenia. Zamiast eksponować "nowoczesne wyposażenie techniczne" w nazwie, postanowiliśmy objąć swoim zainteresowaniem zarówno wyposażenie jak i konstrukcję czy powłokę budynku oraz pod jednym hasłem zmieścić wszystkie procesy : projektowanie, dostawy materiałów i...

liczba artykułów: 243, wyświetlane artykuły: 231 -240