wiadomości budowlane

Aktualności SNB

SNB zawarło porozumienie z KIGEiT

SNB podpisało w dn. 30 września 2011 r. Porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i KIGEiT, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie...

Udział SNB w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011

W dniu 27 września 2011 r. SNB uczestniczyło w uroczystościach Dnia Budowlanych 2011, organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Porządek spotkania obejmował: nadanie odznaczeń państwowych, odznaczeń resortowych Odznaki „Zasłużony dla Budownictwa” oraz godności Osobowości Roku 2010 w Budownictwie, ogłoszenie wyników XIV edycji konkursu Pracodawca Roku...

SNB zawarło porozumienie z PIGE

SNB podpisało w dn. 16 września 2011 r. w Szczyrku Porozumienie o współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Elektrotechniki. Współpraca realizowana będzie w zakresie celów statutowych SNB i PIGE, a w szczególności w zakresie prekonsultacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na zasadach i w celach opisanych w dokumencie...

Poparcie SNB dla BupS – POLAND

SNB wyraziło poparcie dla projektu „Krajowy system podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii O_E i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną” (BupS – POLAND) realizowanego w konsorcjum firm pod kierunkiem KAPE S.A. w ramach konkursu programu Inteligentna Energia – Europa i przyjęło zaproszenie do udziału w...

SNB członkiem komitetu technicznego PKN

SNB zostało powołane na członka komitetu technicznego 179 PKN ds. ochrony cieplnej budynków i tym samym Pani Anna Sas-Micuń, główny ekspert SNB, została włączona do bazy danych reprezentantów członków KT.

Rozpoczęcie II etapu wdrażania Mechanizmu Prekonsultacji

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki odbyło dotychczas ponad siedemdziesiąt spotkań środowiskowych, które owocują systematycznym zgłaszaniem zainteresowania i poparcia dla rozwoju platformy środowiskowej przez organizacje branżowe. Kontynuując podjęte działania w zakresie realizacji celów statutowych SNB w środowisku budowlanym, Stowarzyszenie przeszło do wdrażania II etapu...

Pierwsze informacje prasowe o SNB

Działalność Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki staje się również widoczna w mediach. W lipcu pisali o nas: czasopismo Kominiarz Polski (3/2011), miesięcznik Elektro Info (6/2011) oraz portal Materiały Budowlane, które przedstawiły istotę powołania SNB. Ponadto miesięcznik Inżynier Budownictwa (07/-8/2011) w słowie wstępnym Redaktora Naczelnego, p. Barbary Mikulicz-Traczyk, zachęca...

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury

W dn. 1 lipca SNB odbyło spotkanie z Panem Krzysztofem Antczakiem, Dyrektorem Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury. Stowarzyszenie przedstawiło założenia swojej działalności, w tym koncepcję Mechanizmu Prekonsultacji. Podkreślony został element otwartej współpracy z organizacjami branżowymi w kontekście oceny obowiązujących Warunków Technicznych...

Spotkanie SNB z Radą Programową Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii

Przedstawiciel SNB, Anna Sas-Micuń uczestniczyła w Radzie Programowej Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2011 r. w Łodzi. Anna Sas-Micuń przybliżyła członkom Rady cele i zadania SNB, w tym koncepcję konsolidacji środowiska budowlanego, w ramach nowotworzonej przez SNB platformy współpracy na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania prawa oraz z...

Walne Zebranie Członków SNB

W dniu 3 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie Członków SNB. Na spotkaniu podjęto uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia wewnętrznych dokumentów organizacyjnych oraz budżetu i wysokości składek członkowskich na 2011 rok. Ponadto omówione zostały bieżące działania w zakresie promocji Stowarzyszenia i rozwoju sieci organizacji współpracujących z SNB. Odniesiono się...

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 231 -240