wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 5 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8.

Stanowisko SNB do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, przy piśmie z dnia 17 lutego 2020 r., przekazało stanowisko do projektu ustawy zmieniającej ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Stanowisko SNB do nowelizacji Warunków Technicznych dla budynków

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, w odpowiedzi na pismo Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji, przy piśmie z dnia 31 stycznia 2020 r. zgłosiło propozycje zmiany wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków techniczych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla kotwi stałych na dachach

W dniu 18 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla kotwi stałych na dachach. Ponadto w ramach spotkania rozpoczęta zostanie dyskusja dotycząca zaproponowania wymagań technicznych dla barierek śniegowych montowanych na dachach.

Kolejne spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 14 lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

Stanowisko SNB do nowelizacji rozporządzeń: 1) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynku przy piśmie z dnia 7 stycznia 2020 r. zgłosiło uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Rozwoju zmieniających rozporządzenia w sprawie: 1) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 2) szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 26 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla stanowisk postojowych dla samochodów elektrycznych

W dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań technicznych dla stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochodów elektrycznych.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji

W dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej wentylacji bytowej.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń podnoszących

W dniu 5 listopada 2019 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych.

liczba artykułów: 243, wyświetlane artykuły: 11 -20