Kontakt

Kontakt
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki

al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
tel. +48 22 489 54 30, +48 22 299 33 08
biuro@snb.org.pl

Anna Sas-Micuń

Anna Sas-Micuń

Główny Ekspert SNB

tel. +48 502 069 765

anna.sas.micun@snb.org.pl

Kinga Lewandowska

Kinga Lewandowska

Redaktor Prowadząca
Warunki Techniczne.PL

tel. +48 786 222 152

kinga.lewandowska@snb.org.pl