wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko eksperckie dotyczące Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Po spotkaniu w dniu 4 listopada 2014 r. poświęconym projektowi Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, SNB na bazie stanowisk ekspertów opracowało uwagi i propozycje zmian, które przekazało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Stanowisko eksperckie dot. projektów ws. metodologii, protokołów z kontroli, weryfikacji

Po spotkaniu w dniu 22 października 2014 r. poświęconym omówieniu projektów rozporządzeń w sprawie: - metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, - wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji , - sposobu...

SNB na 48. Konferencji Naukowo-Technicznej organizowanej przez SPE

W dniach 10-12 października 2014 r. w Nałęczowie odbyła się 48. konferencja naukowo-techniczna organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków nt. Jakość energii elektrycznej i współczesne problemy zasilania z uwzględnieniem problemów odnawialnych źródeł energii . Podczas konferencji w dniu 10 października 2014 r. - główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń...

Konsultacje społeczne projektów wykonawczych do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 6 październia 2014 r. rozpoczęło 21- dniowe konsultacje społeczne projektów rozporządzeń do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. SNB w tej sprawie zorganizuje dyskusję ekspercką w celu przygotowania wspólnego stanowiska do otrzymanych dokumentów. Spotkanie zostanie zorganizowane w biurze SNB w dniu 22 października 2014 r....

Konsultacje społeczne projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przekazała do konsultacji społecznych projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Wykorzystując mechanizm prekonsultacji, SNB zorganizowało w dn. 1 lipca 2014 r. spotkanie zainteresowanych ekspertów, w celu przedyskutowania i skoordynowania stanowisk. W wyniku tej dyskusji uzgodniona została opinia, przekazana Przewodniczącemu Komisji Kodyfikacyjnej w...

Warunki Techniczne.PL na Poznań Media Expo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej organizuje w dn. 10 kwietnia 2014 r. - podczas Poznań Media Expo - warsztaty poświęcone nowelizacji Warunków Technicznych dla budynków w zakresie wymagań dla instalacji telekomunikacji: ocena roku stosowania nowych przepisów. Uczestnicy seminarium otrzymają najnowszy numer pisma "Warunki Techniczne.PL" poświęcony m.in. podsumowaniu...

SNB na Forum Termomodernizacja 2014

Podczas XIV Forum Termomodernizacja 2014, organizowanym w dn. 8 kwietnia 2014 r. przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych - główny ekspert SNB, p. Anna Sas-Micuń, przedstawiła komentarz do ostatniej zmiany Warunków Technicznych.

Dodatkowe stanowisko eksperckie do projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego

Po spotkaniu w dn. 10 lutego 2014 r. poświęconym omówieniu projektu rozporządzenia ws. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej z grudnia 2013 r., SNB na bazie stanowisk ekspertów opracowało dodatkowe uwagi i przekazało do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Wcześniejsze informacje na temat projektu. Została opublikowana nowa wersja projektu rozporządzenia z dnia...

SNB na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2014

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki było obecne na Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2014, odbywające się w dn. 5-6 marca w Warszawie. Na naszym stoisku można było pobrać m.in. nowy [4] numer pisma "Warunki Techniczne.PL", w którym dużym tematem jest bezpieczeństwo pożarowe budynków. Ponadto p. Anna Sas-Micuń, główny ekspert SNB, przedstawiła w części...

Gdzie w 2013 r. szerzyliśmy wiedzę?

Informacja nt. działań SNB, propozycje ekspertów Grup Roboczych oraz komentarz do zmian przepisów techniczno-budowlanych ukazały się w 2013 r. w następujących pismach branżowych i materiałach: Materiały seminaryjne Elektro Info: - 47. Konferencja SPE/o. Warszawa: „Zmiana wymagań rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i...

liczba artykułów: 245, wyświetlane artykuły: 181 -190