warunki techniczne

przepisy krajowe

Proces budowlany w Polsce jest regulowany całościowym systemem prawnym - ustawowym i wykonawczym - obejmującym przebieg procesu inwestycyjnego na etapach: projektowania, budowy, oddawania do użytkowania oraz użytkowanie zasobów budowlanych. Obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) określa równoważne prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, zapewniając przy tym ochronę interesu społecznego i indywidualnego w procesie budowlanym poprzez zaostrzenie odpowiedzialności wszystkich uczestników, wprowadzenie nadzoru budowlanego i określenie zadaniowości administracji architektoniczno-budowlanej.

Jednym z istotnych elementów utworzonego systemy są techniczne akty wykonawcze, będące zbiorem wymagań techniczno-budowlanych, do których należą:

 

 

Obowiązujące akty prawne: ustawowe i wykonawcze oraz ich kolejne nowelizacje.

 

Znowelizowane siedmiokrotnie:

 

  1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156), które weszło w życie 27 maja 2004 r.
  2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238), które weszło w życie 1 stycznia 2009 r.
  3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 228, poz. 1514), które weszło w życie 1 stycznia 2009 r.
  4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461), które weszło w życie 8 lipca 2009 r., z wyłączeniem przepisu zawartego w § 1 pkt 33, który wszedł w życie 7 kwietnia 2009 r.
  5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597), które weszło w życie 21 marca 2011 r.
  6. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1289), które weszło w życie 23 lutego 2013 r.
  7. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926), które weszło w życie 1 stycznia 2014 r.
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 462), które weszło w życie 29 kwietnia 2012 r., znowelizowane rozporządzeniem MTBiGM z dnia 21 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 762) oraz rozporządzeniem MIR z dnia 22 września 2015 (Dz. U. poz. 1554), które weszło w zycie 15 października 2015.
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74, poz. 836), które weszło w życie 10 grudnia 1999 r.
  10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 205, poz. 1584), które weszło w życie 19 grudnia 2009 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas