stowarzyszenie

eksperci SNB

Mając na względzie potrzebę utrzymania interdyscyplinarnego i otwartego charakteru dyskusji do udziału w niej zapraszani są eksperci, reprezentujący poszczególne środowiska działające w obszarze i na rzecz budownictwa, w tym administrację publiczną, jednostki naukowo-badawcze, organizacje zawodowe osób fizycznych i prawnych, przemysł. Dzięki legitymowaniu się odpowiednio ugruntowaną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zawodowym osoby te dają rękojmię wniesienia istotnego wkładu w kształtowanie i przebieg prowadzonej dyskusji.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR3 GR6 GR7 GR8

mgr inż. Włodzimierz Babik

Od lat zajmuje się zagadnieniami racjonalnego budowania w zakresie projektowania, badań, stosowania wyrobów, wykorzystania energii. Jest doradcą technicznym Związku Pracodawców Ceramiki Budowlanej i przewodniczącym Komitetu Technicznego PKN nr 233 ds. Konstrukcji Murowanych.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR5 GR6 GR7 GR8

mgr inż. Beata Berezowska

Projektant instalacji sanitarnych ze specjalnością HVACR. Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Uzyskała także tytuł Europejskiego Inżyniera EUR ING nadawany przez FEANI (Europejską Federację Krajowych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych).

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR6

mgr inż. Andrzej Boczkowski

Ekspert Stowarzyszenia Elektryków Polskich, dawny Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż".

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

inż. Piotr Cembala

Prezes Stowarzyszenia KOMINY POLSKIE, członek Komitetu Technicznego PKN ds. kominów Absolwent Politechniki Łódzkiej, od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo tematyką kominową, autor publikacji oraz organizator szkoleń i seminariów dotyczących bezpiecznych technik kominowych.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR6 GR7

dr inż. Jarosław Chudzicki

Pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Członek i rzeczoznawca PZiTS NOT, członek KT PKN nr 278 ds. wodociągów i kanalizacji, członek sekcji Inżynierii Sanitarnej PAN. Jego zainteresowania naukowe obejmują: zewnętrzne systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne, oszczędzanie wody i energii oraz wtórne zanieczyszczenie wody wodociągowej.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR2 GR3 GR4 GR6 GR8

mgr inż. Krzysztof Cichowski

Główny specjalista ds. technicznych Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Związany z branżą spółdzielczości mieszkaniowej od 1978 roku, wcześniej pracował m.in. w budownictwie kolejowym. Autor kilkudziesięciu artykułów na temat różnych zagadnień prawno-technicznych, publikowanych w czasopismach kierowanych do zarządców nieruchomości, a także współautor kilku poradników z tej dziedziny.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR5 GR6 GR7

mgr inż. Piotr Drabecki

Projektant branży instalacji sanitarnych, współwłaściciel biura projektowego PPU MADRA, członek-założyciel SNB. Autor wielu projektów instalacyjnych unikalnych obiektów wielkokubaturowych, m.in. WARTA TOWER, TWARDA CENTER (TPSA) i HYATT REGENCY HOTEL w Warszawie, o łącznie powyżej 6 mln m3 kubatury i zaprojektowanych tam instalacji, prekursor innowacyjnych rozwiązań instalacyjnych, posiadający międzynarodowe doświadczenia w projektowaniu w tym również na obszarach występowania zagrożeń sejsmicznych.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR6

mgr inż. Eugeniusz Gaca

Przewodniczący Zarządu Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR5 GR6 GR7

mgr inż. Marcin Gasiński

Członek SNB. Absolwent Wydziału inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierunek Inżynieria komunalna. Aktywny członek zespołu ds. wymagań dla instalacji wentylacji. Specjalista ds. wymagań technicznych i energetycznych w AERECO WENTYLACJA.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR6 GR7 GR8

mgr inż. arch. Janusz Gąsiorowski

Członek Komisji Legislacji Rady Krajowej Izby Architektów RP. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od 1990 r. współwłaściciel firmy projektowej "MARKA" Pracownia Architektoniczna. Jest członkiem Komisji Legislacji Rady Krajowej IARP oraz Lubelskiej Okręgowej Rady IARP.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

dr inż. Zdzisław Gebhardt

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktor z zakresu energetyki od 1984 r. Od 1987 r. kieruje Zakładem Użytkowania Paliw INiG-PIB w Krakowie. Jest Przewodniczącym Podkomitetu ds. Użytkowania Gazu Komitetu Technicznego PKN nr 277. Zajmuje się głównie problemami użytkowania gazu w urządzeniach domowych i komunalnych. Opracowuje również opinie dotyczące bezpieczeństwa i efektywności użytkowania gazu.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR6 GR7

mgr inż. Tomasz Gelio

Przedstawiciel Związku Polskie Okna i Drzwi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i MBA na Uniwersytecie Teesside w Wielkiej Brytanii. Od 1990 r. aktywny zawodowo w branży budowlanej: najpierw w sprzedaży, później i w marketingu. Z bogatym doświadczeniem zarówno w firmach handlowych jak i produkcyjnych, polskich i międzynarodowych. Obecnie Dyrektor Marketingu w Guardian Częstochowa, odpowiedzialny za Region Eastern Europe - 20 krajów od Norwegii po Albanię.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6 GR7

mgr inż. Jacek Janota Bzowski

Projektant, doradca techniczny. W 1971 roku ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, specjalność Urządzenia Cieplne i Zdrowotne Politechniki Warszawskiej. Przez 10 lat pracował jako kierownik wielkich budów w woj. kieleckim, zaś od 1981 roku zajmował się projektowaniem, wykonawstwem i zarządzaniem projektami w Niemczech. Od 2006 roku zajmuje się projektowaniem i doradztwem technicznym w Polsce. Główne kierunki działań to energie odnawialne oraz kompleksowe wdrażanie BIM (Building Information Modelling) i projektowanie w 3D.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR2 GR3 GR6 GR7 GR8

mgr inż. Sławomir Kamecki

Absolwent Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania nieruchomościami. Wykłada na uczelniach i kursach dla zarządców nieruchomości.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR6 GR7

mgr Robert Klos

Menedżer i analityk rynku. Właściciel Centrum Analiz Branżowych, wydawca miesięcznika Forum Branżowe. Ekspert Zrzeszenia Montażystów Stolarki. Założyciel i do 2010 roku wiceprezes Związku Polskie Okna i Drzwi. Wcześniej kierował marketingiem i zespołami handlowymi Stolarki Wołomin. Twórca wielu programów branżowych. Autor raportów i artykułów na temat stolarki budowlanej.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

Jacek Kosiorek

Wiceprezes Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej. Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektryków. Właściciel firmy Komax. Wykształcenie elektroniczne.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR2 GR3 GR7

mgr inż. arch. Kamil Kowalski

Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz warszawskiej ASP. Architekt wnętrz, projektant dostępności, grafik. Laureat m.in. Nagrody Ministra Infrastruktury oraz Medalu Stulecia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od lat współpracuje z Fundacją Integracja, działając na rzecz promowania idei Projektowania Uniwersalnego, pomagając w tworzeniu architektury dostępnej dla wszystkich, którzy mogą mieć problemy z poruszaniem się lub komunikowaniem, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Autor publikacji i artykułów na temat planowania dostępności, zarówno budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych oraz użyteczności publicznej.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR6 GR7

mgr inż. Antoni Lisowski

Mgr inż. elektryk, absolwent Politechniki Wrocławskiej (1956). Wieloletni dyrektor i kierownik w zakładach energetycznych. Wykładowca kontraktowy WSI Opole i Technikum w Nysie oraz promotor ponad 45-tu dyplomowych prac inżynierskich. Rzeczoznawca SEP od 1969 r. (ponad 160 ekspertyz, w tym sądowych i obejmujących pomiary elektryczne). Przewodniczący Komitetu Technicznego 70 PKN ds. Przekaźników elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej (od 2002 r.). Zasiada w licznych Komitetach Naukowo-Technicznych oraz komisjach branżowych i egzaminacyjnych. Autor i współautor szeregu książek z zakresu instalacji elektrycznych. Kawaler 38 odznaczeń regionalnych, państwowych i stowarzyszeniowych. Autor 8 patentów i szeregu wdrożeń udoskonaleń technicznych i innowacji.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR3 GR6 GR7 GR8

mgr inż. Krzysztof Mateja

Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1998-2009 członek Komitetu Technicznego PKN nr 169. Pracownik ITB w latach 1970-2012, w Zakładzie Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń (wiele lat był Z-cą Kierownika Zakładu) oraz w Zakładzie Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Zajmował się zagadnieniami dotyczącymi płyt warstwowych i żeberkowych, a przede wszystkim badaniami i oceną lekkich ścian osłonowych oraz okien i drzwi, lekkich ścian działowych, stosowaniem oszkleń w budownictwie. Autor referatów na konferencjach i seminariach naukowych, kilkudziesięciu ekspertyz. Publikuje w czasopismach fachowych: Świat Szkła, Świat Aluminium, Forum Branżowe. Autor dwóch instrukcji w serii WTWiORB: Lekkie ściany osłonowe (ITB2008) i Montaż okien i drzwi balkonowych (ITB 2011).

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR3 GR6 GR7 GR8

mgr inż. Lech Misiewicz

Dyrektor do spraw zastosowania i rozwoju produktu w firmie SOLBET. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalność mosty i budowle podziemne (1980). Od 1993 w związany z przemysłem materiałów budowlanych. Pracując w zarządach firm (YTONG Polska, Grupa SILKATY) z sukcesem wprowadził na polski rynek, a następnie przez wiele lat zarządzał czołowymi markami w branżach betonu komórkowego i silikatów. Dużą wagę przykłada do współpracy ze środowiskiem naukowym przy rozwoju produktów i technologii ich zastosowania, a także przy poszerzaniu wiedzy oraz szkoleniach projektantów i wykonawców. Aktywnie uczestniczy w pracach komitetów technicznych europejskich stowarzyszeń: wcześniej silikatów (ECSPA), a obecnie betonu komórkowego (EAACA) - jako przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Betonów. Działa w kilku komitetach technicznych PKN. Prowadzi szkolenia, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu konstrukcji murowych oraz projektowania i wykonywania budynków w sposób zapewniający jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych w przepisach prawnych.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR5 GR8

prof. dr hab. inż. Jerzy Narkiewicz

Ekspert z zakresu elektroakustyki, techniki ultradźwiękowej i ochrony przed hałasem, w tym psychoakustyki. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Rzeczoznawca SEP. Kierownik badań naukowych, autor m.in. cyfrowego miernika prędkości fal ultradźwiękowych SA-1000, autor licznych ekspertyz i badań Wykładowca, opiekun kół naukowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Łączności, specjalizacja Elektroakustyka).

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

inż. Roman Nowak

Wykształcenie wyższe. Od 30 lat związany z budownictwem. Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 318 ds. Kominów (PKN), ekspert CEN/TC 166 Chimneys, członek zarządu Stowarzyszenia Kominy Polskie. Od wielu lat swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się na łamach specjalistycznych czasopism. Autor artykułów w książkach: Nowoczesne systemy odprowadzania spalin w zjednoczonej Europie - Fakty trendy i argumenty (2009), The chimney as technological challenge of modern Times (2011), Szkody kominowe(2015). Dyrektor Techniczny i prokurent w firmie Schiedel Sp. z o.o.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR2 GR4 GR6 GR7 GR8

mec. Konrad Płochocki

Radca prawny, Dyrektor Generalny PZFD. Ukończył z wyróżnieniem wydział Prawa i Administracji oraz podyplomowe studia Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencje syndyka oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami. W Polskim Związku Firm Deweloperskich zajmuje się szerokim spektrum prawnym związanym z branżą deweloperską, kieruje pracami biura PZFD oraz nadzoruje wszystkie działania związku.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6 GR7 GR8

mgr inż. Tadeusz Popielas

Sekretarz Generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. Projektant i konsultant w branży dźwigowej, audytor energetyczny. Autor publikacji i artykułów, związanych z oszczędnością energii i ochroną środowiska oraz nowymi technologiami , m.in. w budownictwie oraz w dźwigach osobowych. Wykładowca, m.in. na studiach podyplomowych Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska PW.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR6 GR7

mgr inż. arch. Aleksandra Poźniak-Wołodźko

Architekt, od 2010 roku prowadziła firmę AP15 Architektura Pasywna (Gdańsk), redaktorka czasopisma progg.eu Progresywna Wizja Świata. W 2007 roku ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej oraz otrzymała nagrodę specjalną burmistrza Miasta Kwidzyna za analizę historyczną i opracowanie koncepcji "Szkoła Łacińska". W 2010 roku ukończyła Studium podyplomowe "Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków" na Politechnice Poznańskiej oraz uzyskała uprawnienia audytorskie. W 2011 roku zdobyła wyróżnienie równorzędne w konkursie Dom Ekologiczny czasopisma Murator. Na stałe współpracuje z Marcinem Sieńkowskim i firmą MS Architect. W 2012 roku zdobyli 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie na siedzibę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR4 GR6 GR7

dr inż. arch. Marta Promińska

Architekt, LEED Green Associate. Pracuje w firmie Strabag Sp z o.o. na stanowisku Dyrektora d.s. Koordynacji Projektowej i Zielonego Budownictwa.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR7

mgr inż. Jarema Rabiński

Ekspert ochrony środowiska, specjalista w zakresie projektowania zieleni w przestrzeni miejskiej. Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia "Dachy Zielone" Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Sekretarz Komisji Ochrony Środowiska Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Ma uprawnienia: NOT o ukończeniu szkolenia III-go stopnia upoważniającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonawstwie prac związanych z pielęgnacją drzew ozdobnych (nr 13/3/90, z dnia 17.11.1990 roku) oraz Państwowej Służby Ochrony Zabytków - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie nadzorowania i kierowania pracami ogrodniczymi.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR4 GR7

dr inż. Dariusz Ratajczak

Przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika "Ochrona Przeciwpożarowa", wydawanego przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Od wielu lat aktywnie uczestniczył w tworzeniu przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych oraz wykładał w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przedmiot "Bezpieczeństwo pożarowe budynków". W latach 1992-2007 był Dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR3 GR4 GR5 GR6

Janusz Rękas

Mistrz kominiarski od 1990, z wykształcenia technik budowlany. Prowadzi własny zakład usług kominiarskich.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6 GR7

mgr inż. Olgierd Romanowski

Emerytowany inżynier. Członek zwyczajny SNB. Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej PW na specjalności urządzenia cieplne i zdrowotne. Ma uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (specjalność instalacje i urządzenia sanitarne). Pracował m.in. w Przedsiębiorstwie Budowy Urządzeń Wentylacyjnych" KLIMAT", jako inżynier rozruchu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz w zakładzie Badań i Doświadczeń ZPIP INSTAL. Uczestniczył w projektowaniu Uniwersytetu Panafrykańskiego (Blida, Algieria) i Centrum socjalnomedycznego "Wschód" (Wiedeń). Przez wiele lat był związany z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Techniki Instalacyjnej INSTAL, kolejno jako inżynier, kierownik pracowni, koordynator centralnych programów badawczo-rozwojowych i dyrektor.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR3 GR6

dr inż. Wiesław Rudolf

Konstruktor z uprawnieniami do projektowania, ekspert budowlany, projektant konstrukcji domów mieszkalnych oraz obiektów przemysłowych. Wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Konstrukcji Betonowych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (w latach 1993-1999 - prodziekan ds. nauczania. Były redaktor naczelny miesięczników "MURATOR" i "ŁADNY DOM". Obecnie redaktor naczelny i współwłaściciel serwisu budowlanego receptynadom.pl.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

mgr inż. Krzysztof Sidor

Inżynier telekomunikacji, absolwent Politechniki Warszawskiej. Prowadzi szkolenia z zakresu telewizji cyfrowej i nowoczesnej telekomunikacji. Brał czynny udział w pracach nad nowelizacją Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 2012.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6 GR7

mgr inż. Bogdan Skorupka

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (Zakład Techniki Świetlnej), od początku kariery zawodowej związany z branżą oświetleniową.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

mgr inż. Janusz Starościk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Członek Pool of Experts Switzerland Global. Mgr inż. budownictwa i mechaniki, Executive MBA. Doświadczenie zdobywał przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w firmach budowlanych i grzewczych, obecnie jest właścicielem firmy, zajmującej się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych. Działając aktywnie na rzecz rozwoju OZE w Polsce, nie jest sam związany biznesowo z tą branżą. Działa na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat energooszczędności budynków oraz stosowania rozproszonych źródeł energii opartych o OZE.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1

mgr inż. arch. Danuta Strembicka

Architekt-urbanista z 50-letnią praktyką zawodową, m.in. w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Główny projektant licznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przez wiele lat piastowała stanowiska Sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR3

Witold Strzelecki

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych "Polalarm". Jest właścicielem firmy TOTUS Secure, specjalizującej się m.in. w audytach bezpieczeństwa, analizie zagrożeń, ocenie ryzyka oraz usługach doradczych z zakresu tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa. Razem ze swoimi zespołami tworzy koncepcje zabezpieczenia i ochrony, a także opracowuje standardy bezpieczeństwa oraz przygotowuje dokumenty składające się na pełną politykę bezpieczeństwa organizacji.<br> Jest projektantem i rzeczoznawcą systemów alarmowych. Uzyskał świadectwo oficera ochrony statku oraz świadectwo oficera ochrony obiektów portowych, świadectwo oficera ochrony armatora. Działa w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych, Komitecie Naukowo-Technicznego FSNT-NOT ds. Wspólnoty Europejskiej oraz Komitecie Technicznym PKN Nr 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu. Ukończył studia na Wydziale Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR6 GR7

mgr inż. elektryk Janusz Strzyżewski

Mgr., inż. elektryk, absolwent Politechniki Warszawskiej, specjalność technika świetlna. Wieloletni pracownik biur projektowych, m. in. Bistypu. Autor wielu publikacji książkowych i artykułów w prasie technicznej.Członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

mgr inż. Mirosław Szymański

Doświadczony ekspert branży dźwigowej. Zawodowo od od 25 lat związany z firmą Schindler. Aktywnie działa na rzecz rozwoju branży m.in. w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Dźwigów, KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Grupach Roboczych SNB. Absolwent Politechniki Warszawskiej.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6

mgr inż. Jacek Szymczak

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI. Recenzent Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, poświęconych instalacjom elektrycznym i telekomunikacyjnym w budynkach mieszkalnych, wydanych w 2014 roku przez Instytut Techniki Budowlanej.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

mgr inż. Zbigniew Tałach

Rzeczoznawca - weryfikator Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Auditor Europejskiej Organizacji ds. Jakości EOQ Quality Led Auditor. Przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Technik Instalacyjnych Instytutu Nafty i Gazu. Współpracuje z Korporacją Kominiarzy Polskich - Stowarzyszenie Zawodowe oraz Stowarzyszeniem "Kominy Polskie".

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR5 GR8

mgr inż Ewa Urbańska

Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1970). Od 09.02.1999 r. rzeczoznawca Ligi Walki z Hałasem w zakresie akustyki architektonicznej. W pracy zawodowej zajmuje się problemami akustycznymi w budynkach, akustyką urbanistyczną i pomiarami akustycznymi, pełni nadzory autorskie w realizowanych obiektach.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

ppłk. w st. spoczynku mgr inż. Julian Wiatr

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia. Emerytowany oficer Wojska Polskiego. Rzeczoznawca - Audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez SGSP. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR3 GR6 GR8

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

mgr inż. na kierunku Organizacja przemysłu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1981-1985, Kierownik Działu organizacji w Hucie Szkła Okiennego "Szczakowa" w Jaworznie Dział organizacji, Kierownik Zbytu, dyrektor Handlowy 1986-1992, Technoplast Eko System 1993-2000 Dyrektor firmy produkującej okna PCV. Od 2000 r. kierownik techniczny w Laboratorium Techniki Budowlanej, badanie stolarki okiennej i akredytacja PCA 2005 notyfikacja KE 2007 okna, drzwi zewnętrzne, bramy publikacje "Profikono", "Windows expert", "Murator", "Forum branżowe".

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ

GR2 GR4 GR6

mgr inż. Marcin Ziombski

Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku Wentylacja i Ogrzewnictwo. Biegły sądowy z zakresu kominiarstwa. Rzeczoznawca kominiarski przy Izbie rzemieślniczej w Łodzi.
Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas