warunki techniczne

historia Warunków Technicznych

Budownictwo od początku 20. wieku jest przedmiotem dokładnej regulacji. Na ziemiach polskich początkowo funkcjonowały regulacje obowiązujące u zaborców, co można zaobserwować w zachowanej, zróżnicowanej w zależności MINISTERSTWO ROBÓT PUBLICZNYCH 25.01.1919-17.08.1932 od terenu zaboru, strukturze budowlanej. Z chwilą odzyskania przez Polskę kraju, niepodległości powstały krajowe przepisy miast, budowa budownictwo, odbudowa nadzór budowlany i odbudowa osiedli, przebudowa oraz zarząd gmachów i placów państwowych techniczno-budowlane, obowiązujące przy wznoszeniu budynków. Po i przebudowa II wojnie światowej zachowano ciągłość regulacji technicznych, dostosowując je do bieżących potrzeb oraz możliwości ekonomicznych państwa. Zmiany systemowe w budownictwie, jakie nastąpiły po 1994 r., uwzględniały postęp techniczno-technologiczny oraz rosnące oczekiwania użytkowników budynków, wraz z budowaniem zamożności społeczeństwa. Kolejna rewolucja prawna w obszarze budownictwa szykuje się z chwila przyjęcia przygotowywanych rozwiązań Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

 • 1928. Budynek Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zaprojektowany przez arch. Rudolfa Świerczyńskiego. Budowę rozpoczęto w maju 1928 roku, budynek pełni swą funkcję do dziś. Fot. arch. BGK.

 • 1935. Kamienica Antoniego Ogończyka-Blocha i Leona Mazalona w Gdyni, zaprojektowana przez arch. Leona Mazalona i arch. Stefana Kozińskiego, pełniąca dziś funkcje biurowe i mieszkalne. Fot. Przemysław Kozłowski, z archiwum Agencji Rozwoju Gdyni.

 • 1937. Budynek biurowy Bergenske w Gdyni, obecnie zajmowany przez Komendę Miejską Policji, zrealizowany przez Towarzystwo Żeglugowe Bergtrans Sp. z o.o. Fot. Przemysław Kozłowski, z archiwum Agencji Rozwoju Gdyni.

 • 1955. Pałac Kultury i Nauki Warszawie. Fot. Jim Bowen/Flickr.com na lic. CC BY 2.0.

 • 1966. Budynek banku PKO Rotunda w Warszawie, zaprojektowany przez arch. Jerzego Jakubowicza. Zniszczony w roku 1979 po wybuchu gazu, odbudowany w tym samym roku. Fot. Adik7swiony/Wikipedia Commonons na lic. CC-BY-SA-2.5.

 • 1971. Hala Widowisko-Sportowa Spodek w Katowicach, budowana przez 6 lat według projektu zespołu: Maciej Gintowt, Maciej Krasiński i Jerzy Hryniewiecki. Fot. Wikipedia Commons na lic. CC-BY-SA-2.5

 • 1979. Intraco, biurowy drapacz chmur w Warszawie. Wzniesiony przez firmę Byggnadsproduktion AB. Fot. arch. Polskiego Holdingu Nieruchomości.

 • 1992. Hotel Radisson Blu (dawny Sobieski) w centrum Warszawy. Fot. Wikipedia Commons

 • 1994. Warsaw Corporate Centre, jeden z pierwszych prestiżowych budynków biurowych w Warszawie. Fot. arch. Golub International Real Estate Investment and Development

 • 1997. Ilmet, biurowiec w Warszawie zaprojektowany przez Miljenka Dumencica oraz Mirosława Kartowicza. Fot. Masti/Wikipedia Commons na lic. CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0

 • 2003. InterContinental, pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie, zaprojektowany przez Tadeusza Spychałę z zespołem. Fot. arch. Grupy Silicaty.

 • 2007. Andersia Tower, biurowiec w Poznaniu, zaprojektowany przez Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich. Fot. Xella.

 • 2010. Oxygen, biurowiec w Szczecinie. Fot. arch. Echo Investement.

 • 2012. Mokotów Nova, biurowiec w Warszawie, zaprojektowany przez belgijską pracownię Jaspers & Eyers Partners. Fot. arch. Ghelamco.

 • 2016. Warsaw Spire (w budowie), najwyższy biurowiec w Warszawie (budynek główny wraz z iglicami liczy 220 m), zaprojektowany przez belgijską pracownię Jaspers & Eyers Partners. Fot. arch. Ghelamco.

 • PB: Dekret z dnia 7 lutego 1919 w przedmiocie tymczasowych przepisów budowlanych na obszarze byłego zaboru rosyjskiego (Dz. Pr.P.P. nr 14, poz.176).
 • PB: Ustawa z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek (Dz. U. nr 24, poz. 143)
  WT: Rozporządzenie Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie budowy i utrzymania studni (Dz. U. z 1920 r. nr 102, poz. 677) – wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 –go lipca 1920 r. o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemy Państwo klęską powszechną (Dz. U. nr 61, poz. 388).
 • WT:Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 kwietnia 1922 r. w przedmiocie wymiarów i liczby pomieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domów mieszkalnych dla nauczycieli (Dz. U. nr 45, poz. 383), wprowadzone na mocy innej ustawy z 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych.
  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1922 r. w sprawie wysokości budowli na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. nr 17, poz. 141) wprowadzone na mocy innej ustawy z 1919 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych.
  Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1922 r. w sprawie wznoszenia i naprawy budowli drewnianych w dzielnicach miast przeznaczonych pod budowle murowane na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. nr 22, poz. 191) wprowadzone na mocy innej ustawy z 1919 r. w przedmiocie organizacji i zakresu działania Ministerstwa Robót Publicznych.
 • WT:Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 21 kwietnia 1923 r. o ulgach budowlanych w miastach (Dz. U. nr 49, poz. 346), wprowadzone na mocy innej ustawy z 1922 r. o przedmiocie upoważnienia Ministra Robót publicznych do wydawania przepisów ulgowych w dziedzinie budownictwa.
 • PB: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz. U. nr 23, poz. 202).
 • PB: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. nr 86, poz. 663).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 maja 1937 r. w sprawie przepisów szczegółowych o budowie państwowych budynków kolejowych i budynków kolei prywatnych użyteczności publicznej (Dz. U. nr 45, poz. 346), wprowadzone na mocy PB28 (dawne rozporządzenie Prezydenta RP).
  Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 sierpnia 1937 r. o warunkach higienicznych mieszkań służbowych pracowników rolnych i leśnych (Dz. U. nr 73, poz. 533) wprowadzone na mocy ustawy (rozporządzenia Prezydenta RP) z 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • WT: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 marca 1938 r. o sposobie odgradzania posiadłości i działek (Dz.U. nr 21, poz. 182), wprowadzone na mocy PB28 (dawne rozporządzenie Prezydenta RP).
 • PB: Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 sierpnia 1939 r. o zmianach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. nr 77, poz. 514).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 25 kwietnia 1949 r. w sprawie uszczelniania łączeń rur kanalizacyjnych lano-żeliwnych oraz stosowania rur lano-żeliwnych typu lekkiego i rur kamionkowych w instalacjach budynków (Dz. U. nr 25, poz. 188).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 17 lutego 1950 r. w sprawie tymczasowych ulgowych przepisów budowlanych (Dz. U. nr 53, poz. 487), wprowadzone na mocy PB28 (dawne rozporządzenie Prezydenta RP).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Budownictwa oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 9 października 1956 r. w sprawie urządzeń instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (Dz. Nr 48, poz. 216), wprowadzone na mocy PB28 (dawne rozporządzenie Prezydenta RP).
 • WT: Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lipca 1961 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. nr 38, poz. 196), wprowadzone na mocy PB61.
 • WT: Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. U. nr 26, poz. 157).
  Zarządzenie nr 130 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz. Bud. z 1966 r. nr 10, poz. 44).
 • WT: Zarządzenie nr 10 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 stycznia 1967 r. w sprawie stref pożarowych (Dz. Bud. nr 4, poz. 27).
 • WT: Zarządzenie nr 24 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 maja 1974 r. w sprawie tymczasowych wytycznych przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego przy stosowaniu w budownictwie izolacji i elementów dekoracyjnych (Dz. Bud. nr 4, poz. 7).
 • WT: Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz. U. nr 14, poz. 58).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. nr 17, poz. 62).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. nr 42, poz. 333).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U.nr 70, poz. 412).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. nr 12, poz. 56).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 46).
  PB: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 45, poz. 200).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 132, poz. 878).
 • WT: Tekst jednolity Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 140).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
 • WT: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 33, poz. 270).
 • WT: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156).
 • WT:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238)
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 228, poz. 1514).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1289).
 • WT: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926).
 • 2018
  2018
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 2285), które weszło w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt 28, który wszedł w życie 9 grudnia 2018.
Legenda  
 •  
 •  
 •  
 •  
Historia zmian rozporządzenia "Warunki Techniczne" od Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 czerwca 1966 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego (Dz.U. nr 26,poz.157),do ostatniej nowelizacji, tj. do Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.poz.926)
Historia zmian ustawy Prawo budowlane, od Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 1utego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. nr 23, paz. 202), do obowiązującej do dziś Ustawy z dnia 7 1ipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.nr.89,poz.414) i jej kolejnych nowelizacji.
Publikacja tekstu jednolitego ustawy Prawo budowlane w Dzienniku Ustaw
Publikacja tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Dzienniku Ustaw
Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas