wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

28 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 784 opublikowana została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Ustawa w art. 4 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane powiązanych z działaniami...

Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków

30 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 583 ukazał się Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności...

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

22 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 513 opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenie na budowę

11 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 440 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenie na budowę Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę

5 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 410 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

26 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 356 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

liczba artykułów: 256, wyświetlane artykuły: 21 -30