wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 314 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 308 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane Rozporządzenie, dotyczące zwolnienia kierownika budowy z wykonania określonych czynności ...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 304 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, dotyczącego ustalenia wzoru formularza budowy lub...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

16 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 298 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

16 lutego 2021 r. w Dzienniku ustaw pod pozycją 297 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

16 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 296 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 47 ust. 2b...

Tekst jednolity ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 110 opublikowany został tekst jednolity ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Rozporządzenie RM w sprawie materiałow budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie K-40, Ra-226, Th-232

7 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 33 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości...

Zmiany w Prawie budowlanym związane ze wspieraniem rozwoju mieszkalnictwa

4 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 11 opublikowana została Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Ustawa wprowadza w art. 6 zmiany do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320), które mają zapewnić wsparcie rozwoju mieszkalnictwa Przepisy ustawy zmieniającej w odniesieniu do...

liczba artykułów: 242, wyświetlane artykuły: 21 -30