wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Aktualizacja planu zadań legislacyjnych MG na II połowę 2011 roku

Ministerstwo Gospodarki przyjęło w dn. 11 lipca aktualizację planu zadań legislacyjnych na II połowę 2011 roku. Z punktu widzenia kształtowania przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, istotne są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu, formy i sposobu sporządzania audytu efektywności...

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia zawodowego

W Dzienniku Urzędowym (Dz. U. nr 141, poz. 826) publikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót...

Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie

Minister Infrastruktury wydał w dn. 17 czerwca 2011 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, opublikowane w Dz. U. nr 144, poz. 859. Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,...

Zmiana ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych

W dn. 8 czerwca 2011 została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 117 ustawa z dn. 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zasadę, że akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu będą na bieżąco ogłaszane w formie dokumentu elektronicznego. Oznacza to,...

Publikacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o <i>efektywności energetycznej</i> w Dzienniku Urzędowym.

W Dzienniku Urzędowym nr 94 z dn. 10 maja 2011 r., poz. 551 została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, tj. 11 sierpnia 2011, z wyłączeniem: art. 15-22 [art. 15 - delegacja do wydania przez Ministra właściwego ds. gospodarki rozporządzenia wykonawczego do ustawy w...

Informacja w sprawie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

18 maja 2011 r., w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 r. organizowanego w Katowicach, w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się panel poświęcony budownictwu. 18 maja 2011 r., w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 r. organizowanego w Katowicach, w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbył się panel poświęcony budownictwu. Dyskutantami...

liczba artykułów: 256, wyświetlane artykuły: 251 -260