wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Tekst jednolity ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 110 opublikowany został tekst jednolity ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Rozporządzenie RM w sprawie materiałow budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie K-40, Ra-226, Th-232

7 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 33 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości...

Zmiany w Prawie budowlanym związane ze wspieraniem rozwoju mieszkalnictwa

4 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 11 opublikowana została Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Ustawa wprowadza w art. 6 zmiany do ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320), które mają zapewnić wsparcie rozwoju mieszkalnictwa Przepisy ustawy zmieniającej w odniesieniu do...

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

22 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2320 opublikowana została ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa wprowadza w art. 75 zmiany w ustawie Prawo budowlane, mające wpływ na procedurę egzaminacyjną dotyczące terminu egzaminu związanego z nadawniem uprawnień budowlanych. Przepisy ustawy w odniesieniu do art. 75 wchodzą w życie z dniem 1 lipca...

Zmiana Warunków Technicznych dla budynków

24 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2351opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dodano § 329a, który tworzy przepisy epizodyczne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej...

Zmiana przedmiotu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

1 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2127 opublikowana została ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca m.in. wprowadza, na mocy art. 1 pkt 1, zmianę tytułu ustawy na następujący: Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji...

Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

18 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1609 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe rozporządzenie dokonuje podziału projektu budowlanego na projekt architektoniczno-budowlany i techniczny, utrzymując, jak dotychczas, oraz doprecyzowując część stanowiącą projekt...

Zmiana Warunków technicznych dla budynków

18 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1608 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie wprowadza zmiany w § 2 ust. 1 mające na celu rozszerzenie delegacji warunków technicznych. Dodaje się wymóg...

liczba artykułów: 256, wyświetlane artykuły: 41 -50