wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie MR,PiT zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

19 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 325 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

19 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 322 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki

18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 314 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane

18 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 308 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane Rozporządzenie, dotyczące zwolnienia kierownika budowy z wykonania określonych czynności ...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 304 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 lutego 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, dotyczącego ustalenia wzoru formularza budowy lub...

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

16 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 298 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

16 lutego 2021 r. w Dzienniku ustaw pod pozycją 297 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Rozporządzenie weszło w życie z dniem 17 lutego 2021 r.

Rozporządzenie MR,PiT w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

16 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 296 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 47 ust. 2b...

Tekst jednolity ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

18 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 110 opublikowany został tekst jednolity ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

liczba artykułów: 254, wyświetlane artykuły: 31 -40