wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w zakresie i formie projektu budowlanego

10 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2280 ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Na mocy § 1 rozporządzenia zmieniającego w § 15 w ust. 1 skreślono wymóg poświadczenia przez projektanta za zgodność z oryginałem kopii...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

10 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2276 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Rozporządzemie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące możliwości rozliczania indywidualnego kosztów zakupu ciepła

9 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2273 ukazało się Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów...

Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

2 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2269 ukazała się ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele obowiązków projektowych. Między innymi zgodnie z art. 26 ust. 1 w budynkach niemieszkalnych, z którymi związanych jest więcej niż 20 stanowisk postojowych,...

Kolejna nowelizacja Prawa Budowlanego

2 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1986 opublikowana została Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W odniesieniu do ustawy PB zmiany dotyczą między innymi zakresu obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy, a także rodzaju uzyskiwanych uprawnień budowlanych...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

27 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1949 opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska Zgodnie z § 1 ust. 2 Minister Klimatu i Środowiska kieruje następującymi działami administracji...

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii

27 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1945 opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii Zgodnie z § 1 ust. 2 Minister Rozwoju i Technologii kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i...

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

15 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1873 opublikowana została ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw Ustawa weszła w życie z dniem 30 października 2021 r. z wyjątkiem 1) art. 1 pkt 4 lit. b-d i pkt 16 lit. b-f, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 2) art. 1 pkt 6,...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

18 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 913 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

14 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 892 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. W myśl § 1 minimalna moc przyłączeniowa dla...

liczba artykułów: 256, wyświetlane artykuły: 11 -20