wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, a także okien, balkonów i balustrad

W dniu 7 marca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu dotyczącego wymagań konstrukcyjnych, ppoż, użytkowych oraz ochrony cieplnej dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, a także okien, balkonów i balustrad.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii

W dniu 6 marca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do lokalizacji urządzeń do gromadzenia energii.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń ograniczających przepięcia

W dniu 3 marca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń do ograniczania przepięć.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 23 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych

W dniu 14 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się spotkanie zespołu ds. wymagań dla urządzeń dźwigowych i schodów ruchomych z udziałem ekspertów GR8 "Ochrona przed hałasem i drganiami".

Kolejne spotkanie zespołu ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych

W dniu 9 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa konstrukcji murowych.

Kolejne spotkanie GR2/GR4 w sprawie wymagań dla wentylacji pożarowej

W dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części poświęconej wymaganiom dla wentylcji pożarowej.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla detektorów gazu

W dniu 24 stycznia 2017 r. o godzinie 11:00 w biurzez SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla detektorów gazu.

Spotkanie GR3/GR2 zespołu ds. wymagań dla detektorów gazu

W dniu 13 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla detektorów gazów.

Spotkanie GR7

W dniu 8 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7.

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 111 -120