wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego

W dniu 11 października 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego.

Spotkanie zespołu ds. wymagań ochrony odgromowej

W dniu 3 października 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla instalacji elektrycznych w zakresie ochrony odgromowej.

Kolejne spotkanie GR8

W dniu 4 października 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR8" Ochrona przed hałasem i drganiami".

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii

W dniu 26 września 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla pomieszczeń do gromadzenia energii.

Stanowisko SNB do projektu dokumentu

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w piśmie z dnia 5 lipca 2017 r. skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w ramach konsultacji społecznych, przedstawiło stanowisko do projektu dokumentu "Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania".

Stanowisko SNB do projektu Parlamentu Europejskiego rozszerzenia Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W dniu 30 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynlki przekazało do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa stanoiwsko dotyczące rozszerzenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu

W dniu 11 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla czujek dymu.

Kolejne spotkanie zespołu ds. wymagań dla ścian osłonowych, okien drzwi i balustrad

W dniu 29 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się spotkanie ekspertów zespołu ds. wymagań konstrukcyjnych, ppoż, użytkowych oraz ochrony cieplnej dla lekkich ścian osłonowych metalowo-szklanych, a także okien, balkonów i balustrad.

Kolejne spotkanie GR2/GR4 w sprawie wymagań dla wentylacji pożarowej

W dniu 27 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie ekspertów zespołu ds. wymagań dla wentylacji i klimatyzacji w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego.

Kolejne spotkanie GR7

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00 w biurze SNB odbędzie się kolejne spotkanie GR7 dotyczące wymagań zrównoważonego rozwoju.

liczba artykułów: 248, wyświetlane artykuły: 91 -100