działania SNB

publikacje SNB

Docieplanie ścian budynku a prawo dysponowania nieruchomością

W kwietniowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy problem docieplania ścian a prawo dysponowania nieruchomością w kontekście spełnienia przepisów Warunków technicznych dla budynków

Charakterystyka energetyczna dla całości zamierzenia projektowego

W marcowym 2016 r. numerze Inżyniera Budownictwa omawialiśmy zasady sporządzania charakterystyki energetycznej w odniesieniu do całości zamierzenia projektowego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej a kontenery

W lutowym numerze 2016 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy obowiązek sporządzenia świadectwa charakterytyki energetycznej w odniesieniu do kontenera lub zespołu kontenerów.

Minimalne wymiary podestu schodów

W lutowym numerze 2016 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy minimalne wymary podestu wchodów wynikające z ustaleń Warunków Technicznych dla budynków

Budowa boiska blisko działki rekreacyjnej

W grudniowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy przepisy ustawy Prawo budowlane oraz wykonawcze związane, dotyczące budowy boiska w pobliżu działki rekreacyjnej.

Żądanie odstępstwa od przepisów technicznych

W listopadowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawialiśmy warunki uzyskiwania zgodny na odstępstwo od przepisów, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Warunki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody

W październikowym numerze 2015 r. Inżyniera Budownictwa omawiamy warunki rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i zużycia wody wynikające z przepisów projektowania i użytkowania budynków mieszkalnych.

Artykuł na temat spotkania GR7 w Biuletynie NOT

W styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego Naczelnej Organizacji Technicznej W Gdańsku znaleźć można sprawozdanie ze spotkania GR7 ''Środowisko i zasoby naturalne'', które odbyło się w biurze SNB 17 listopada 2014 roku. Tematem spotkania był problem promieniotwórczości materiałów budowlanych.

liczba artykułów: 36, wyświetlane artykuły: 11 -20