wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w audycie energetycznym i remontowym

13 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1606 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia...

Zmiany w przepisach dotyczących projektu budowlanego

7 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1554 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Istotne zmiany polegają na: - uwzględnienie możliwości wykonywania projektu budowlanego, jako załącznika do zgłoszenia zamiaru...

Kolejna w 2015 r. nowelizacja ustawy Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych

13 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1165 opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy PB w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015, poz.1165 ). Istotna zmiana przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do...

Nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informocji o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

30 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1069 opublikowana została nowelizacja ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw wprowadza...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

10 czerwca 2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 774 opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W art. 5 w/w ustawy zostały wprowadzone następujące zmiany do ustawy Prawo budowlane: uzupełnienie definicji pojęcia „budowla” poprzez dodanie do katalogu otwartego przykładu...

Warunki Technicze, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

15 maja 2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 680 opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne Rozporządzenie w słowniczku (§ 3) określa definicje dotyczące elementów kanałów technologicznych. W § 4 i 5 ustalone zostały...

Kolejna nowelizacja ustawy Prawo budowlane

15.04.2015 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 528 opublikowano Ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W art. 29 w ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane otrzymał brzmienie: 4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z...

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

3 kwietnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 478 opublikowana została ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania w instalacjach OZE: energii elektrycznej z OZE, biogazu rolniczego, oraz biopłynów, mechanizmy i instrumenty wspierające...

liczba artykułów: 206, wyświetlane artykuły: 91 -100