wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

15 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1873 opublikowana została ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Ustawa weszła w życie z dniem 30 października 2021 r. z wyjątkiem 1) art. 1 pkt 4 lit. b-d i pkt 16 lit. b-f, które  wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.; 2) art. 1 pkt 6, który  wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.; 3) art. 1 pkt 33 lit. c i art. 15, które  wchodzą w życie z dniem 16 października 2022 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas