wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w sposobie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobie znakowania ich znakiem budowlanym

8 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

W rozporządzeniu m.in. dodaje się w § 3 ust. 2 w brzmieniu:

2. Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego odbywa się na podstawie;

1) Polskiej Normy niemającej statusu normy wycofanej albo

2) Polskiej Normy mającej status normy wycofanej, nie dłużej jednak niż przez rok od daty jej wycofania albo do daty wskazanej w przedmowie normy zastępującej, jako daty wycofania krajowych norm sprzecznych z daną normą, jeśli okres ten jest dłuższy niż rok albo

3) krajowej oceny technicznej.

Przepisy zmieniające weszły w życie z dniem 16 listopada 2019 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas