wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w Prawie budowlanym

14 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1524 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

 

W ramach ustawy zmianie uległy regulacje zawarte w ustawie Prawo budowlane, dotyczące zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę odnośnie o podstawy prawnej wykonywania mikroinstalacji biogazu rolniczego oraz wskazania zakresu obowiązku uzgadniania  pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu budolwanego.

Przepisy ustawy, w tym dotyczące zmian w ustawie Prawo budowlane, weszły w życie z dniem 29 sierpnia 2019 r., z wyjątkiem przepisów zawartych w art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 10 lit. b oraz pkt 34 lit. a, art. 3 pkt 11 oraz art. 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.,  art. 1 pkt 3 lit. e w zakresie dodawanego art. 4 ust. 14 oraz art. 3 pkt 5,  które wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2020 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas