wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Pana Piotra Uścińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przedstawiło w piśmie z dnia 9 grudnia 2021 r. stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas