wiadomości budowlane

Aktualności SNB

Stanowisko SNB do projektu zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Stowarzyszenie  Nowoczesne Budynki w odpowiedzi na pismo Pani Anny Korneckiej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie R,PiT przedstawiło w piśmie z dnia 26 czerwca 2021 r. stanowisko do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas