wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

22 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2320 opublikowana została ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Ustawa wprowadza w art.  75 zmiany w ustawie Prawo budowlane, mające wpływ na procedurę egzaminacyjną dotyczące terminu egzaminu związanego z nadawniem uprawnień budowlanych.

Przepisy ustawy w odniesieniu do art. 75 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021. r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas