wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

27 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1648 opublikowana została ustawa  z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

 
W tytule VII w dziale II dodaje się rozdział 5 "Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna" ustalający regulacje dotyczące zakresu działania spółki. Spółka może m.in.:
1) nabywać grunty,
2) przeprowadzać remonty lub przebudowę budynków mieszkalnych,
3) pozyskiwać lub tworzyć nowe rozwiązania technologiczne w zakresie przetwarzania drewna,
4) prowadzić działalność związaną z energooszczędnym budownictwem drewnianym lub infrastrukturą towarzyszącą.
 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r.
 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas