wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

16 sierpnia 2016 w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1250 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa w art. 8 wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane, które wchodzą w życie 31 sierpnia 2016 r.  Istotą zmiany jest zastąpienie we wszystkich przepisach właściwych zakresu kompetencyjnego ministra. Obecnie będzie to minister ds budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Znika odniesienie do "lokalnego" planowania i zagospodarowania. 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas