wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Warunki Technicze, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

 

 

15 maja 2015  w Dzienniku Ustaw pod pozycją  680 opublikowano  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

Rozporządzenie w słowniczku (§ 3) określa definicje dotyczące elementów kanałów technologicznych.  W § 4 i 5 ustalone zostały podstawowe kryteria projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wymagania dla ciągów kanałów technologicznych ulicznych albo przepustowych. Załącznik nr 2 do rozporządzenia ustala listę norm przywołanych w rozporządzeniu.

W rozporządzeniu ustalono, iż w przypadkach współwykorzystywania kanałów technologicznych z innymi obiektami budowlanymi, zbliżeń czy skrzyżowań kanały powinny być projektowane z uwzględnieniem warunków technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 129, poz. 1864 z późn.zm.) oraz innych właściwych przepisów techniczno-budowlanych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 16 sierpnia 2015 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas