działania SNB

publikacje SNB

Pomieszczenie kotłowni a moc kotła

W marcowym 2017 r. Inżynierze Budownictwa omawialiśmy przepisy Warunków technicznych dla budynków dotyczące pomieszczenia kotłowni  na paliwo stałe z uwagi ma moc cieplną nominalną zastosowanego kotła, a także przepisy dotyczące instalowania kominków  opalanych drewnem.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas