działania SNB

publikacje SNB

Magazyn Profiokno o zmianach Warunków technicznych dla budynków

W Magazynie Profiokno 3/2012 został opublikowany artykuł p. Anny Sas-Micuń, głównego eksperta SNB, na temat projektu zmiany przepisów techniczno-budowlanych przygotowanego przez Ministerstwo TBiGM (w wersji przekazanej do konsultacji społecznych), mającego zapewnić wdrożanie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Artykuł omawia proponowane zmiany w odniesieniu do stolarki okiennej w zakresie wymagań zawartych w Dziale X „Oszczędność energii
i izolacyjność cieplna” oraz Załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”.

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas