działania SNB

publikacje SNB

"Ochrona Przeciwpożarowa" o wynikach prac ekspertów

W czasopiśmie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa "Ochrona przeciwpożarowa" (wrzesień 2012) ukazał się artykuł p. Dariusza Ratajczaka, Przewodniczącego Grupy Roboczej 4, podsumowujący wyniki prac ekspertów w odniesieniu do zagadnień ppoż. 

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki koordynuje prace nad opracowywaniem społecznego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Biuro Administracyjne / SNB
opracowanie

Biuro Administracyjne / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas