wiadomości budowlane

Aktualności ze świata

Smart cities

Komisja Europejska opublikowała 10 lipca 2012 r. komunikat ws. Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz inteligentnych miast i gmin (Smart Cities and Communities European Innovation Partnership), którego celem jest wygenerowanie synergii w rozwoju technologicznym w trzech sektorach: energetycznym, transportu oraz ICT. Założenia Partnerstwa będą wdrażane poprzez programy badawcze i projekty – w 2013 r. pula środków UE przeznaczona na tę inicjatywę sięga 365 milionów euro. Zaproszenie do składania wniosków będzie otwarte dla konsorcjów przemysłowych łączących trzy w/w sektory, obejmujących partnerów z trzech państw członkowskich i/lub krajów stowarzyszonych oraz co najmniej dwa miasta.

Budynki stanowią istotny element Partnerstwa z uwagi na zagadnienie racjonalizacji wykorzystania energii w nowych i modernizowanych budynkach i osiąganiem celów związanych z budynkami prawie zero energetycznymi. Wskazanych zostało wiele potencjalnych obszarów działań, w tym integracja i zarządzanie lokalnymi i odnawialnymi źródłami energii; rozwiązania ICT w budownictwie, zwiększenie wydajności systemów ogrzewania i chłodzenia (przy wykorzystaniu między innymi biomasy, energii słonecznej, termicznej i geotermalnej), pomiary wykorzystania energii i zarządzanie energią, itp.

W Polsce powyższe zagadnienia i wymagania dotyczące charakterystyki technicznej budynków są regulowane przede wszystkim przez przepisy Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Karolina Wójcik / SNB
opracowanie

Karolina Wójcik / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas