wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Tekst jednolity Warunków Technicznych dla budynków i ich usytuowania

9 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1225  opublikowany został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas