wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w zakresie i formie projektu budowlanego

10 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2280 ukazało się

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Na mocy § 1 rozporządzenia zmieniającego w § 15 w ust. 1  skreślono wymóg poświadczenia przez projektanta za zgodność z oryginałem kopii aktualnej mapy do celów projektowych na której alternatywnie ( pierwszą możliwością jest aktualna mapa)  sporządza się część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 grudnia 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas