wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzemie Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące możliwości rozliczania indywidualnego kosztów zakupu ciepła

9 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2273 ukazało się

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Rozporządzenie w § 2 określa pojęcia:

koszty zmienne zakupu ciepła zależne od jego zużycia w lokalach  – koszty zużytej energii na ogrzewanie poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym w okresie rozliczeniowym;

sezon grzewczy  – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu  ogrzewania budynku wielolokalowego.

Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas