wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejna nowelizacja Prawa Budowlanego

2 listopada 2021 r. w  Dzienniku Ustaw pod pozycją 1986 opublikowana została

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym

W odniesieniu do ustawy PB zmiany dotyczą między innymi zakresu obowiązku uzyskiwania pozwolenia na  budowę oraz zgłoszenia budowy, a także rodzaju uzyskiwanych uprawnień budowlanych oraz wymaganego ich zakresu w odniesieniu do wskazanych zakresów robót budowlanych czy realizowanej budowy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 3  stycznia 2022 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas