wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

27 października 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1949 opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

Zgodnie z § 1 ust. 2 Minister Klimatu i Środowiska kieruje następującymi działami administracji rządowej:

  1. energia,
  2. klimat,
  3. środowisko.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 26 października 2021 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas