wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Nowelizacja przepisów dotyczących audytu eneregtycznego i remontowego

18 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 879 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Rozporządzenie dokonuje zmian w opisie kroków algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz w konsekwencji zmienia opisy karty audytu  eneregtycznego budynku oraz opisy dotyczące dokumentacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej. Zmianie  podlega także opis karty audytu remontowego. Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany są wynikiem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 19 maja 2020  r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas