wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kompetencje Ministra Rozwoju

19 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2261 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju.

Zgodnie z § 1 ust. 2  Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,

2) gospodarka,

3) turystyka.

Rozporządzenie weszło w życie z  dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas