wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w Warunkach technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich

29 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1642 opublikowane zostało  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich  usytuowanie.

Zmiany przepisów weszły w życie z dniem  13 września 2019 r, z wyjątkiem § 1 pkt 31 oraz § 1 pkt 44 w zakresie § 320 zmienianego rozporządzenia, które  wchodzą w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas