wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

17  lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1337  opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas