wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie ME w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

15 lipca 2019 r. w Dzienniku  Ustaw pod pozycją 1316 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

Rozporządzenie ustala szczegółowe wymagnia techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów, rodzaje badań jakim podlegają stacje i punkty   ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy badań przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego, dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań, oraz wysokość opłat ponoszonych z tego tytułu.

Rozporządzenie wchodzi  w życie z dniem 30 lipca 2019 r.

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas