wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Zmiany w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości

15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1309 opublikowowana została ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane precyzujące wyłączenia z podstawy wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (art. 32 dodany ust. 4a). Ponadto uchylony zostaje wymóg, zawarty w art. 35 ust. 1 pkt 5  dotyczący spełniania wymagańm nałożonych ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości - w przypadku inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości określanej mianem Inwestycji KZN, a także przepis zawarty w art. 71 ust. 8 dotyczący niedopuszczalnej zmiany sposobu użytkowania domu jednorodzinnego lub jego części.

Ustawa wchodzi  w życie z dniem 15 sierpnia 2019 r. z wyjątkiem art. 20 i 28, które wchodzą w terminie późniejszym.

 

Anna Sas-Micuń / SNB
opracowanie

Anna Sas-Micuń / SNB

image/svg+xml

Chcesz skomentować artykuł?

Napisz do nas